MK Oded Porer'in (İsrail Beitnou) başkanlığını yaptığı Göç, Emilim ve Diaspora Komitesi, Siyonist Örgüt'ün İsrail Beitnou ile işbirliği içinde 7 Ekim olaylarından bu yana yurtdışındaki İsrailliler üzerine yaptığı bir çalışmanın ardından dün diasporadaki İsrailliler meselesi hakkında İbrani Üniversitesinde bir tartışma düzenledi.

Araştırmanın sonuçları arasında:

* Ankete katılanların %80'i, yaşadıkları ülkelerde kendilerini güvende hissetmemelerine rağmen İsrail'e dönmeyi düşünmüyor.

"Netanyahu Refah'a girmek için tarih belirledi" "Netanyahu Refah'a girmek için tarih belirledi"

* İsraillilerin %70'i 7 Ekim'den sonra toplum içindeki davranışlarını değiştirdiklerini bildirdi. Yahudi sembolleri daha az sergileniyor, İbranice konuşulmuyor, mezuzalar kapıdan indiriliyor, eğlence için daha az dışarı çıkıyor, şehir merkezlerinde daha az buluşuyor.

* Katılımcıların %44'ü meşru müdafaalarını güçlendirmenin bir yolunu düşünüp düşünmedikleri sorusuna olumlu yanıt verdi. Bahsettiğimiz popüler önlemler arasında silah satın almak, göz yaşartıcı gaz ve biber gazı taşımak, evlerine güvenlik kameraları yerleştirmek ve Krav Maga kursuna kaydolmak yer alıyor.

* Ankete katılanların %62,5'i İsrail'in Yahudiler için hâlâ en güvenli yer olduğunu söyledi.

Araştırma internet anketi aracılığıyla yapıldı ve diasporada yaşayan İsraillilere gönderildi. Ankete 1.713 kişi yanıt verdi. Ankete katılanların %96'sı İsrail dışında yaşayan İsrail vatandaşlarıdır. Bunların yüzde 55'i 10 yıldan fazla süredir yurt dışında yaşıyor, yüzde 19'u ise 5 yıldan fazla süredir yurtdışında yaşıyor.

Aliyah, Emilim ve Diaspora Komitesi Başkanı MK Oded Forer tartışmada şunları söyledi: "Ülkesinde antisemitizmle karşılaşan her İsrailli ve Yahudiye önerdiğim en iyi çözüm İsrail'e göç etmektir. Aynı zamanda, İsrail Devleti, dünya çapındaki Yahudi düşmanlığı olgusunu ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri almalıdır".

Mosaic United CEO'su Meir Holtz'a göre: "Savaştan sonra İsraillilerin neredeyse tamamı dünya çapında İsrail için gönüllü faaliyetlerde bulundu. Diasporadaki İsraillilerin yüzde 85'i İsrail'in desteklenmesinde aktif rol oynamaları gerektiğini düşünüyor."

Şu anda ABD'nin Miami kentinde yaşayan Ofer Tamir, tartışma sırasında şunları söyledi: "İsrail Devleti vatandaşlarının yüzde 10'u yurt dışında yaşıyor. İsrailliler, antisemitizmin yanında sürgünde nasıl yaşayacaklarını bilmiyorlar ve buradan da doğal bağlantı çıkıyor." ABD'deki İsrailliler, savaş olaylarının ardından Amerikalı Yahudileri İsrail'le çok güçlü bir bağ kurmak için altın bir fırsata sahip."

Tartışmada Arjantin'in Buenos Aires kentinde yaşayan Dr. Perla Eisenkaun şunları önerdi: "Coğrafi yakınlığa vurgu yaparak, dünya çapındaki Yahudi topluluklarını birbirine bağlayacak bir mekanizma oluşturmak ve küresel savunuculuk mücadelesinde fayda için işbirliği yapmak"