Pek kıymetli bir kitaptır; Malcolm-X'in oto biyografisidir; fakat şehid olmadan Alex Halley'e anlatmış ve sonrasında derlenmiştir; Halley iyi bir tasnifçi olsa da, Malcolm'un ruhuna nüfuz edememiş biri olması sebebi ile onu tam manası ile yansıtamamıştır; ayrıca, bu kıymetli otobiyografi Malcolm'ü derinden kavramaya çalışacak ve bu tavırla yeniden onun hayatını şerh edecek yazarını beklemektedir hatırlatalım.

 

Siyahların Amerika kıtasındaki tarihlerinde Kuzey-Güney Savaşı'ndan sonra en büyük olay kuşkusuz İslamiyet'tir. İnsan yerine konulmayan siyahlar günün birinde hızla ve kitleler halinde ana dinleri İslâmiyet'i seçtiler. 

 

Siyahlar için İslamiyet yalnızca soyut bir din değil, kendilerine bilinçli bir biçimde unutturulan tarihlerine, dillerine, kültürlerine, kısaca köklerine yeniden dönüştü. Malcolm X, bu akımın en önde gelen ve zamanla sağlam bir itikada sahip olan en önemli önderlerinden birisidir. 

 

Malcolm X hayatını mensubu bulunduğu toplumun haklarını elde etmek, bundan daha da ötesi bu toplumu gerçek kimliğine kavuşturmaya adamıştı. Belki siyah toplum olarak bütün eşyalarını, tekrar bir gemiye yükleyip Afrika"ya dönemezlerdi ama kültürleriyle, dinleriyle, dilleriyle bir de özgürlükleriyle Afrikalı olabilirlerdi. Tahrip edilmiş Hıristiyanlık dini onlara iki dünyayı da cehennem yapmıştı ne yazık ki ...En son ve en mükemmel din olan İslamiyet ancak bu toplumun her iki dünyada saadetini sağlayabilirdi.