9 Mayıs'ı 10 Mayıs'a bağlayan gece dünyaya gelen Salih Mirzabeyoğlu, 1 Kasım 1975’te Türkiye’de İslâmcı mücadelenin ilk kavga dergisi olan Gölge’yi çıkardı. Mayıs 1979’da Bütün Fikrin Gerekliliği isimli ilk eserini yayımladı. Aynı yıl Müslümanlara aksiyon ve fikir katan Akıncı Güç Dergisi’ni çıkardı.

16 Haziran 1979’da Üstad Necip Fazıl’la buluştu. 1 Nisan 1980’de, Necip Fazıl’ın Rapor isimli dergi kitabında yazıları yayımlandı.

Mirzabeyoğlu, 1 Ağustos 1984’te İbda Yayınları’nı kurdu. Bu tarihten vefatına kadar tüm yönleriyle bir dünya görüşü ortaya koyan Salih Mirzabeyoğlu’nun İbda Yayınlarından 60’ın üzerinde eseri yayınlandı. Bu eserlerinde hukuktan edebiyata, iktisattan hikemiyata, sanattan siyasete, fiziğe, matematiğe kadar tüm sahalara el attı ve dünya görüşünü İbda adı altında örgüleştirdi.

25 Ocak 1991’de İbdacı’ların Amerika’nın Irak’ı işgaline Türkiye’nin iştirak etmesine mani olmak üzere Cuma namazı çıkışı memleket çapında yaptığı gösteriler, başörtüsü ve Ayasofya eylemleri sebebiyle 1 Şubat 1991’de “Panik Operasyonu” kapsamında gözaltına alındı ve ağır işkenceden geçirildi.

17 Şubat 1991’de Salih Mirzabeyoğlu ve onunla beraber gözaltına alınan 6 gönüldaş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 Nisan 1991’de tahliye edildi.

Mirzabeyoğlu, 28 Ekim 1998’de çocuklarını okula bırakırken gözaltına alındı ve bu hadise medya tarafından hücre evinde gözaltına alındı şeklinde lanse edildi. Hatta mahkemede hâkim Hürriyet gazetesindeki haberi delil olarak kullandı.

5 Aralık 1999’da Metris Cezaevi’ne baskın düzenlendi. Çok sayıda asker, İbdacı mahkûmlar tarafından esir alındı. Kemalist askerler rezil oldu.

26 Ocak 2000’de Metris Cezaevi’ne gerçekleştirilen Noel Baba isimli operasyondan sonra mahkemeye çıkartılan Salih Mirzabeyoğlu, Kartal F-Tipi Cezaevi’ne nakledildi.

2000 yılı itibariyle Mirzabeyoğlu’na Kartal F-Tipi Cezaevi’nde Telegram işkencesi yapılmaya başlandı. Necip Fazıl’ın Büyük Doğu fikriyatını İbda fikriyatı ile ileriye taşıyan, bu fikirle yeni bir dünya düzeni teklif eden, sadece teklif etmekle kalmayıp onu aksiyona döken Salih Mirzabeyoğlu, hem fikri, hem de aksiyonu sebebiyle global müesses nizam nazarında tehlike arzettiği için en aşağılık işkence metoduna tabi tutuldu. Mirzabeyoğlu elektro manyetik dalgalar marifetiyle yapılan “Telegram”a maruz bırakıldı. Kendisine yapılan bu işkenceyi de en ince ayrıntısına kadar yazarak işkencenin tüm boyutlarını ifşa etti.

2 Nisan 2001’de anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek suçlamasıyla, herhangi bir somut delile dayanılmaksızın, dönemin DGM’si tarafından idam cezasına çarptırıldı. 23 Eylül 2002’de Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde, uyarlama yapılarak idam cezası müebbet ağır hapis cezasına çevrildi.

Mirzabeyoğlu için onlarca özgürlük kampanyası, yürüyüşler, eylemler yapıldı ve yazılar yazıldı. Bu süreç sonucunda yeniden yargılama başvurusunun kabul edilmesinin ardından Mirzabeyoğlu 22 Temmuz 2014’te Bolu F-Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

Cezevinden çıktıktan 5 ay sonra 29 Kasım 2014’te Haliç Kongre Merkezi’nde, tarihî bir katılımın olduğu “Adalet Mutlak’a” başlıklı bir konferans verdi. Konferansa İstanbul’dan ve diğer illerden binlerce insan katıldı.

Üstad Necip Fazıl’ın din eğitimi camiasına söyledikleri Üstad Necip Fazıl’ın din eğitimi camiasına söyledikleri

7 Nisan 2018’de, Abdullah Kiracı ile yaptığı telefon görüşmesini, “Benim bir sağlık sorunum yok, başıma bir şey gelirse Telegram dolayısıyla olacaktır.” diyerek, kaydettirdi. 4 Mayıs 2018’de Telegramcıların tansiyonunu manipüle etmesi neticesinde beyin kanaması geçirdi. 7 Mayıs 2018’de Mirzabeyoğlu’nun beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. 16 Mayıs 2018’de uğramış olduğu Telegram suikastı neticesinde geçirdiği beyin kanamasının ardından, şehadet şerbetini içti.

18 Mayıs 2018’de Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Eyüp mezarlığında, Üstad Necip Fazıl’ın ayak ucundaki ebedî istirahatgâhına defnedildi.

Hayatını İslam nizamının kurulmasına adayan, buna dair eserler kaleme alan ve bu uğurda Bayrampaşa Cezaevi, Sivas Temeltepe Askeri Cezaevi, Metris-Kartal ve Bolu Cezaevlerinde 3 ayrı zaman diliminde 16 yıl boyunca çile çeken Mirzabeyoğlu, eserlerinin bir kısmını da hapishanelerde yazdı. Son 15 yıllık cezaevi sürecinde kitaplarını da Telegram işkencesi altında kaleme aldı.

Fikriyatı, dünya görüşü veya İbda

Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun kurduğu İbda, zamanımız insanının fert ve toplum meselelerine çözümler ihtiva eden bir dünya görüşü, medeniyet teklifidir. İbda, aynı zamanda bir devlet modeli de ortaya koyar ve ihtilâlci bir hareket tarzıyla bunun aksiyonunu da güder. İbda, Büyük Doğu’ya sıradan bir bağlılık ile değil, Büyük Doğu yanında yeni bir bina inşa ederek Büyük Doğu’yu yürüten orjinal bir asliyet hâlinde inşa edilmiştir. Yani İbda, yürüyen Büyük Doğu’dur. İbda külliyatından gösterirsek: “İslâm ruhunun eşya ve hâdiseler karşısında ‘nasıl’ tavrını temsil eden Büyük Doğu gövdesine mukabil İbda, onun taşıyıcı ‘niçin’ kanatlarıdır, onun içindir, onun gayesidir ve gayesi odur!.. İbda, İslâm hikemiyatını ve İslâm fıkhını (anlayışını) dinamik planda yürüten, sistemleştiren devlet ve toplum projesi olarak tatbikini isteyen ihtilâlci bir fikir hareketidir.

İbda, Mutlak Fikir ölçülerini eşya ve hadislere, değişen zaman ve mekân şartlarına uygun bir şekilde tatbik etmek üzere yenilenmiş anlayışla yani İslâm’a Muhatap Anlayışla, yeni bir nizâm, yeni bir toplum ve yeni insanla beraber ezel kadar eski ebed kadar yeni yaşanmaya değer bir hayatı meydana getirmenin fikir ve aksiyon planındaki mihrakıdır.

İbda fikriyatı, çağımızda yepyeni bir dil ve diyalektik ile zuhur edendir. İbda, İslam’ı eşya ve hadiselere tatbik fikri olduğu kadar, asırlardır gerçekliğinden koparılmaya, kaybettirilmeye çalışılan İslami ruh ve anlayışı yeniden aslına bağlamanın da sistemidir.

İbda; ne yeni bir mezhep, ne bir tarikat, ne bir parti, ne bir dernek ve ne de bir örgüttür. O İslam’a Muhatap Anlayış Davası sorumluluğunu üstlenmiş bir fikir ve aksiyon hareketidir. “Mutlak Fikir”in kanatları altında, Allah’ın ahlakıyla ahlâklanma ve tertemiz pırıl pırıl olarak her şeyi orijinal halinde muhafaza etme ve onu herkesin kendi fıtratı dairesinde yüceltme şuurudur.

İbda fikriyatı, nisbetini dâima muhafaza ederek örgüleştirilmiş, eşya ve hâdiselerin dinamizmi karşısında statik kalmayan, donma ve alışkanlıklara müsaade etmeyen bir fikir sistemidir. Siyâsi yahut başka bir hâdise karşısında ikide bir görüşü beklenen siyâsi parti lideri, kurumu yahut dernek başkanı mesabesinde görülüp beyanı istenen değil, ortaya koyduğu fikir sistemiyle muhatablarına nasıl fikredilmesi ve davranılması gerektiğini de öğreten, hareket tarzını ilhâm edendir.

İbda’nın en temel vasıflarından biri de diyalektik sahibi oluşudur. Dışta bırakma düzeni olarak, diyalektik, şekil ve formdur… Eşya ve hadiseler karşısında ruhun “nasıl” tavrına karşı, akıl “niçin”lerle yaklaşır ve fikir meydana gelir; fikrin içine işlemiş işletici sıfat, ruhun merkezi fakültesi ahlaktır ki, kendisinden meydana geldiği fikri, ileriye doğru zuhur ettirir!)…

İbda’nın temel vasıflarını özetlersek: Ahlâk davasını en başa alması... Bir dünya görüşü oluşu ile birlikte, devlet ve cemiyet modeli (Başyücelik sistemi) teklif edişi... İslâm diyalektiğini örgüleştirmesi... Estetik meselesini başa alması... İslâm tasavvufu önünde Batı Tefekkürü’nü hesaba çekişi. İslâm hikemiyatı binasını kurması. Aksiyon cephesi örgüleştirerek, İslâmcı hareketi hedeflendirmesi... İslâm’a muhatap anlayışın manivelası “kendinden zuhur” diyalektiğini ortaya koyması şeklinde sıralanabilir.

Salih Mirzabeyoğlu’nun eserleri

1-Bütün Fikrin Gerekliliği / Fikir
2-Aydınlık Savaşçıları / Destan
3-İdeolocya ve İhtilâl / Fikir
4-Yaşamayı Deneme / Roman
5-Münşeat / Münşeat
6-Tarihten Bir Yaprak / Fikir
7-Kültür Davamız / Fikir
8-Damlaya Damlaya / Fikir
9-Anafor / Şiir
10-Necip Fazıl'la Başbaşa / Fikir
11-Müjdelerin Müjdesi / Hikâyeler
12-İslama Muhatap Anlayış / Fikir
13-Kayan Yıldız Sırrı / Şiir
14-İstikbal İslâmındır / Fikir
15-Gölgeler / Roman
16-İbda Diyalektiği / Fikir
17-Dil ve Anlayış / Fikir
18-Kökler / Fikir
19-Marifetname / Fikir
20-21-Kavgam 1-2 / Fikir
22-İktisat ve Ahlâk / Fikir
23-Hikemiyat / Fikir
24-Şiir ve Sanat Hikemiyatı / Fikir
25-Hukuk Edebiyatı / Fikir
26-İşkence / Gözlem
27-32-Tilki Günlüğü 1-6 / Ruhi Roman
33-Hakikat-i Ferdiyye / Fikir
34-Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı / Fikir
35-Başyücelik Devleti / Fikir
36-Yağmurcu / Fikir
37-Üç Işık / Fikir
38-Adımlar / Fikir
39-Parakuta' / Fikir
40-Hırka-i Tecrid / Fikir
41-Büyük Muztaribler 1 / Fikir
42-Sefine / Fikir
43-Telegram / Fikir
44-Büyük Muztaribler 2 / Fikir
45-Elif / Fikir
46-Büyük Muztaribler 3 / Fikir
47-Furkan / Lûgat
48-Berzah / Fikir
49-Büyük Muztaribler 4 / Fikir
50-Erkam / Fikir
51-Madde Nedir? / Fikir
52-İmân ve Tefekkür / Fikir
53-İnsan / Fikir
54-55-İnsan /Büyük Doğu-İbda 1-2 / Fikir
56-Esatir ve Mitoloji / Fikir
57-Ölüm Odası "B-Yedi" -Giriş-/ Fikir
58-Ölüm Odası "B-Yedi" -Tarih- / Fikir
59-Ölüm Odası "B-Yedi" -Matla' Beyitler- / Fikir
60-Ölüm Odası "B-Yedi" -Nedim-i Kadim- / Fikir
61-Ölüm Odası "B-Yedi" -Ebu Süleyman Lügatı- / Fikir

Aylık Baran Dergisi