Ölüm Odası B/Yedi: Mühür (Karayılan/ Taş Koltuk) - 264

Ölüm Odası B Yedi 11.06.2015, 13:49
Ölüm Odası B/Yedi: Mühür (Karayılan/ Taş Koltuk) - 264

LEVHA: 5 Ocak 1986… Yorganın örtüsünde bir çengel var; SOLUCANMIŞ… Babama bu durumu söylerken, bahçede o solucanı görüyorum; tüyleri dökülmüş bir fare şekline girmiş… Dikkat edince, onun kocaman bir YILAN olduğunu görüyorum ve ikiye bölüyorum!..

*

ÇARŞAF: 585: MÜTEKADDİM-Takdim olunan, sunulan… ŞİFRE: 585: ŞER’İYYET-Şeriate uygun olma… Süryanice, MMATLONO D’ABO-Vasi: 585: TASFİYE-Saflaştırmak. Hesabı kapatmak… Süryanice, MMATLONO D’ABO-Veli: 585: ŞKİB B’RULDUK-Süryanice, “Her yerde bulunan”. (NASLI-HÂN)

*

Üstadım’ın bana ithaf ettiği Noktalamalardan, LÂTİF: “Eşya lâtifleştikçe göze görünmez olur / Solucan kanat taksa göze görünmez olur!”… LÂTİF-Güzel, hoş, ruhî: 129: SALİH-Halis. İşe yarar, elverişli. Gümüş. “Bâtın”… BİRİNCİ Mısra’nın Ebcedi: 1103: ÇENGEL-Pençe. Bir şey asmaya yarayan âlet. Orman, ağaçlı yer… MABEYN-Ara. Aradaki şey. İki şeyin arası. Hilâl. Haremle selâmlık arası. “Beyin”: 103: MEMDUH(A)-Beğenilmiş. Medholunmuş. Allah Resûlü’nün sevdiği iş. “Tefekkür”. (Hazret-i Ömer: Aklı olanın dini de olur!)… EL-BASIT-Genişlemek, açmak, yaymak. Bir şeye el uzatmak. Sevindirmek. Bir mecliste haya sebebiyle sıkılmanın geçmesiyle açılmak. Özür kabul etmek. Kaplamak. “Allah’ın Cemâl tecellisiyle kalbin sükûn ve huzur içinde ferahlaması; Esma-i Hüsna’dandır”. (Basit-Geniş. Yaygın olan. Mücerred ve münferid olan. Neş’eli. Arızasız, engelsiz): 1102: GELYONO-Süryanice, “Görünme. Tecelli”… Süryanice, FAYZO-Levha: 1103: MUHD MEHD-Mehdî Muhammed… Lâtince, COLUBER-Yılan. (Lâtince, Coluber atar-Karayılan: 850: Mastabto-Süryanice, “Taş koltuk”. Abdülhakîm Koltuğu): 248: MÜHÜR.

*

Süryanice, BALUCA-Çengel: 43: CEYL-Yengeç. (Hemze, Allah’ın “Mübdi’-Güzel yaratan” ismi, İlk Kalem mertebesi, “Seretan-Yengeç” Kamer menzili ile ilgilidir)… Süryanice, MAHDO-Çengel: 59: MEHDÎ… Süryanice, MEHAD İDO-Çengel: 65: NECİB… Süryanice, QEŞTO-Çengelcik: 1012= 13: SALİH Mirzabeyoğlu… Süryanice, SAKAĞ-Çengellemek: 1082: HACİS-“Bir şey nefste gerçekleşti!” demek… Süryanice, SASES-Çengellemek: 4182: GARABET AMİRO BALYON + NİGOĞOS BALYON. (Dolmabahçe Sarayı’nı yapan baba-oğul iki mimar… Levha: 10 Mayıs 2015… Babam –S. M–, Telegram cihazını çizdirmek için bir mühendis-mimar arıyor. Teyzem yabancı birini tavsiye ediyor. Babam, cihazın marifetlerini anlatacak, adam da ona göre çizecek. Onun çizdiğini beğenmiyor ama, en uygun olduğu için ona çizdiriyor. — Elif Erdiş)… Süryanice, SAQYO-Gölge. “Asılla varolan”: 82: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDÎ… Süryanice, SEKTONO-Çengelli: 543: HUŞOBO GABORO-Süryanice, “Fikir Kahramanı”.

*

ŞUŞO-Solucan. Sülük. (Süryanice, Habşuşo-Sülük: 1221: Cagoro-Süryanice, “Kökünden söken kimse”… Süryanice, Mnashuno-Fetheden: 1221: Müslüman): 612: ŞUŞO-Meyan kökü… Kıpçak Lûgatı’nda, MEYİN-Beyin: 111: ELF-Çok şeyle ünsiyet eden. Bin şeyle ünsiyeti olan… Kıpçak Lûgatı’nda, MEY-Beyin: 1050: NHOŞO MAHRİQİTO-Süryanice, “Bakır Halka”… HIBAT-Yüzde olan dağ ve mühür: 612: DERVİŞ MUHAMMED… BİH-Menba, kaynak, kök. Temel, asıl: 612: MEB’AS-Yollanma, gönderilme. (He harfi, Allah’ın “Ba’is-Elçi gönderen” ismi, Levh-i Mahfuz mertebesi, Kamer menzillerinden “Butayn-Batîn-Bâtınlık kalıb” ile ilgili)… AHMED-İ FARUKÎ-İmâm-ı Rabbanî: 450: BULUTO-Süryanice, “Meb’us-Gönderilen, elçi”… Büyük ebcedle, ABDÜLHAKÎM. (Manzur-u Nazar-ı Piran-ı Kiram: Keremli Pirlerin Nazarlarına Görünen, bakılan, gıpta edilen): 450: MURTEZA-Beğenilmiş. Seçilmiş. Rağbet olunan. (Hazret-i Ali’nin bir lâkabı)… MERİR-Uzun ve sağlam ip: 450: ŞEF’-Çift. Kurban Bayramı. Tekrar gelen.

*

LÂTİF isimli Noktalama’nın ikinci mısraı: 2516: B’HEFYOYUTO-Süryanice, “Yalınayak”. (Levha: Haziran 1983… Sadeddin Tantan, Mansur ve Hafiye, küçük gemi benzeri bir MAVNA’ya biniyorlar… Anbara bakınca, orada çerçöp görüyorum; çerçöpten fazla çöp… O mavna Boğaz’da ilerlerken, kıyı boyunca ona paralel koşuyorum… Sonra, başında kimse olmayan gemi dümeni dikkatimi çekiyor… Istırab içinde kıyı boyu çıplak ayakla koşarken, ayağım burkuluyor ve o esnada annemle karşılaşıyorum!)… Süryanice, ŞUŞO Farfluto Hayed-Solucan kanat taksa. (Beyin-Solucan. Meyan kökü. Sülük. “Çile’den: Bir fikir ki, sıcak yarada kezzab / Bir fikir ki beyin zarında sülük”: 1062: İhtilâl… Mehdî: 1062: Mütefekkir Mirzabeyoğlu): 1439= 440: HİYUTO-Süryanice, “Hüviyet”. (Tükenmez, sırrı Allah’ta İnsanî hakikatin peşinde: “Ben kimim?”… Kesintisiz devrim… Esseyyid Abdülhakîm Arvasî Üçışık: “Veli, mevzuunu bulamaz ki ben desin!”… Teşhiste tecrid idrakı, Mevzua: Peşin fikir, başlangıç)… KERKER-Karındaş sığır. “Aynı anadan doğma”. (Fikir Kahramanı: 706: Aksiyon): 440: MÜŞ’IL-Her tarafa dağılmış olan. “Her yerde demektir!”. (Naslı-Hân… Kıpçak Lûgatı’nda, Kopar-Yeniden dirilme: 309: Haş-Kalb… Kıpçak Lûgatı’nda, Kopar-Koparmak, ayırmak, kopmak: 309: Serlevha-Yazıda başlık. “KKM”… Kıpçak Lûgatı’nda, Kopar-İnşa etmek, kurmak: 309: Hurufiye-Harfler ilmi. Kamer menzilleri. Kültür. İrfan. Mektubat)… KISAKÜREK: 1441: SALİH MİRZABEYOĞLU.

*

ŞUŞO FARFLUTO ESAR-Solucan kanat taksa: 1851: RUHAMÎ-Mermerden yapılmış. Mermerle ilgili. “Sâbit. Rahmet”. (Abdülhakîm Koltuğu)… ŞUŞO Farfluto Tares-Süryanice, “Solucan kanat taksa”: 2077: QOMUDO-Aktör. (Aktör: 1706: Varis… Ül’üban-Oyuncu. Aktör: 154: Mehdî Muhammed… Süryanice, Akbel-Örtü, örtmek: 2154: Bütün Fikrin Gerekliliği)… ŞUŞO FARFLUTO SOM-Solucan kanat taksa: 1521: ŞIYAR-Yakut dilinde, “Çizgi”… DERVİŞ MUHAMMED FARFLUTO SOM-Derviş Muhammed kanat taksa: 1521= 522: CUTMANOYO-Süryanice, “Osmanlı”… ŞUŞO Farfluto Hraz-Solucan kanat taksa: 2631: SOHARTO MALYUTO GANTO-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”… Süryanice, HATO DORO-Yeni devir: 631: MSİDTO D’NUNE-Süryanice, “Balık ağı”.

*

Süryanice, KUŞFO-Yorgan: 492: ABDÜLHAKÎM ARVASÎ… Süryanice, KUSİTO GEŞO-Alt başlık. (Dünya Çapında Bir Hâdise: 1053: Ahmed… Mevz-Muz ağacı. “Müz ağacı”: 53: Ahmec-Süryanice, “Mayalanmak”… “Oğlak-Cedî” Burcu, vücutta tesir yeri “Dizler, eklemler”, simya’da “Mayalandırma” safhası…  İspanyolca, Regaliz-Meyan kökü. Meyan balı: 1248: Dfadno Malyo Bogo-Süryanice, Dolmabahçe Sarayı): 492: FOT-Süryanice, “Yüz. Yüz sayıları”. (Miat-Yüz. Yüz sayıları: 441: Tahattüm-Allah’ın ariflerin gönlüne koyduğu işaret… Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu)… Süryanice, FETKO-Levha: 1492: METALİQU-Süryanice, “Madenî”. (Derviş Muhammed mührü)… TESBİK-Eritip kalıba dökmek. (Üstadım’dan: Ruhumu eritip de kalıbta dondurmuşlar / Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar): 1492: ANATOLİA-Yunanca, “Anadolu-Doğu’da” demek… Arabça, ANAZOLU-Anadolu: 888: MTALAYTO-Süryanice, “Çengel”. Şuşo.

*

İbranice, ANA-Cevab vermek: 52: HMAC-Süryanice, “Mayalamak”… Karaçay Malkar Lûgatı’nda, ENE-Anlatmak. Söylemek. “Nefs”: 52: UGLUTA-Süryanice, “Muamma. Bilmece. Bulmaca”… MAGABIT-İmrenilme. Gıpta edilme: 1052: MUHD-Muhammed isminin rumuzu… MEDH-Övmek, medhetmek: 52: HADYO D’CİDO-Süryanice, “Bayram sevinci”… Süryanice, ELFO D’TACNE-Gemi yükü. Mavna: 580: HFAĞ L’MOTE-Süryanice, “Ülkesine geri dönmek”.

*

BEYT’in Toplam Ebcedi: 3619: BÜZÜRGMENİŞ-Yüksek fikirli. Fikirleri değerli olan… BERÂAT-Haşmet, metanet: 673: RÜYÂ Tabir Etmek… TECRİS-Sağlam fikirli etmek: 673: MEHDÎ Derviş Muhammed. (Ahmed Necib Fazıl Kısakürek: 2470: Salih İzzet Mirzabeyoğlu)
 

DERVİŞ MUHAMMED / DERİN ZUHUR

 
LEVHA: 25 Hazarin 1985… Komiser Sadeddin Tantan… SAPANCA Gölü… Televizyon dizi filmindeki Emniyet Müdür Yardımcısı KOMİSER Enrayt ile bir sandaldayız… Ama garib bir şey; SU AYGIRI’nın çektiği tuhaf bir sandal… SU AYGIRI’nın BOYNUZLARI var… KOMİSER, suyun içindeki batık şehir enkazını gösteriyor ve “Hind-Çin karışımı bir medeniyete âit şehri araştırıyoruz!” diyor… Göl, Batı ülkesinde… Batı’da Hind-Çin medeniyeti karışımı bir şehrin bulunuşuna şaşırıyorum… Eski çağlarda… Gölün kıyısında, tarihî binaların enkazı var… Ve yan tarafına uzanmış, büyük bir tepe cüssesindeki muazzam MERYEM Ana heykeli… Komiser Enrayt, EBEGÜMECİ dediği MARUL benzeri bir çiçeği koparıyor ve “bunu Büyükannem çok sever, iyi bakar!” diyor… Büyükannesi, HANİFE Sübhandağı!  

*

MÜTERADİF-Birbirine bağlı, tâbi olan. Birbirinin ardınca giden. Yazılışı ayrı, fakat mânâsı aynı olan kelime: 812: ŞAH-I NAKŞİBEND… Bir mânânın farklı kelime klişelerinde görünebilmesine mukabil, farklı ebced sayılarının bir kelimede olabilmesi; hele bir silsile hâlinde mevzuyu derinleştiriyor ve genişletiyorsa, ayrı bir marifet tecellisi… Bu cümleden olarak, “EŞYA lâtifleştikçe göze görünmez olur”: 1424: ISRAM MUHAMMED-Derviş Muhammed… “SOLUCAN kanat taksa göze görünmez olur”: 1754: CÜRSUME-Kök, asıl, temel. Bir tohumun özü. Karınca yuvası… Süryanice, OFADNO MALYO BUSTONO-Dolmabahçe Sarayı: 1754: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü… Ve buldukça bulma, NİŞDET-Arayıp sorma. Kaybolan bir şeyi –yitik malı– arama: 754: MÜTEŞEYYİD-Yükselen. Sağlamlaştıran… BEYT’in toplam ebcedi: 2179= 181: VAKIA-Vuku bulmuş. Rüyâ, düş… SELASİL-Silsileler. Sıradağlar: 181: MEHDÎ Salih İzzet Erdiş.

*

SABANDGHE-Sapanca gölü: 1129: LÂTİF… Süryanice, MŞALTO Sadeddin Tantan. (İstibsar-Basiretli olmak: 754: Teneşşüd-Bir haberi veya bir şeyi öğrenmek için insanların farkına varmayacağı şekilde nezaketle soruşturma… Komi: Servis… Ser: Baş): 286: KERRUS-Büyük başlı. Üstadım’ın Bahriye Mektebi’ndeki lâkabı. (Komiser-Mşalto: 1417: Necib Fazıl Kısakürek… İhdidad-Keskinleşmek. Hızlanmak. Hiddetlenmek: 1418: Musa Mirzabeyoğlu)… NAKA-İ SALİH-Salih Aleyhisselâm’ın mucizesi vakası: 1285: FİHR-Taş. Sabit. “Kureyş”… Süryanice, MŞALTO-Komiser: 1855= 856: MANZUR-U Nazar-ı Piran-ı Kiram. (Esseyyid Abdülhakîm Arvasî)… A’YEN-Büyük ve iri gözlü. Bakılan yer. Çok açık, pek belli, bâriz: 131: ESVEDEYN-İki siyah mânâsında, Akreb ve Yılan için kullanılır… NASLI-HÂN: 1131: MEMALİK-Memleketler. (Mir-i Miran-Beylerbeyi: 550: İstanbul-On Vilâyetin Birliği. İslâmî Yeni Dünya Düzeni)… AYEN-Sapanca gölü. (Ayna-Büyük ve iri göz: 131: Ayne-Bir şeyin aslı veya kendisi gibi olmak): 61: AYEN-Demir. (Zı harfi, Allah’ın Azîz ismi, Madenler mertebesi, Kamer menzillerinden “Sa’du’l Zabih”e işaret eder; “Kurban kesen”e, nefs-i fedaya… Zebih-Kesme. Boğazlama. Hazret-i İsmail ve Allah Sevgilisi’nin babası Hazret-i Abdullah’ın lâkabı. Bu yüzden Allah Sevgilisi’nin bir lâkabı da, “iki boğazlanmışın oğlu”dur)… BÜYÜK DOĞU: 1060= 61: MÜSTESNA-İstisna edilen. Kâide dışı bırakılan… SABANDJA-Sapanca gölü: 154: MEHDÎ Muhammed.

*

SAPANCA Gölü’nün, tarihi kaynaklarda ismi, Ayen Gölü, Sabandja veya Sabandghe… Rivayete göre, Göl’ün yerinde bir karye varmış; bugün artık bilinen… Rivayete göre; civar tepelerin birinde yaşayan bir Derviş, geri dönerken evde ışık görür ve kapıyı çalar. Orada bir sabancı yaşamaktadır. Fakir ama gönlü zengin bu adam, Derviş’e yardım eder, evinde ağırlar ve sabah tepeye kadar ona eşlik eder. Geri döndüğünde ise sadece bir göl vardır ve karyeyi yutmuştur.

*

BATIK-Batmış: 503: BATİK-Keskin. Derin… BATİK ŞEHÎR-Derin zuhur. (Allah, zuhrunun şiddetinden gaibtir. Eşya, lâtifleştikçe göze görünmez olur!): 1018= 19: BATH-Yüz üzeri düşme… DİBBİC-Bir, ehad. (Dibac: Atlas. Takdim, mukaddime: KKM): 1018: CEVZA-İkizler Burcu. Güneş, Mayıs ayında bu Burca girer… HİND-ÇİN: 59 + 53= 112: MEHDÎ AHMED… Süryanice, GEFO HAYED-Kanat taksa: 1111: MEYİN-Kıpçak Lûgatı’nda, “Beyin”… MEHDÎ MUHAMMED. (Ahmed: Muhammed): 2154: BÜTÜN FİKRİN GEREKLİLİĞİ… HAKÎM: 78: İBDA’… KOMİSER ENRAYT: 1078: ESTRAGİTO-Süryanice, “Kumandan”… Hollanda Lûgatı’nda, WORM-Solucan. (Şuşo: Solucan. Miyan kökü. Beyin): 252: KUMANDAN.

*

BERNİK-Su aygırı: 362: SFURYO-Süryanice, “Muhafız”… TEMİME-Heykel. Bedene. “Bâtınlık”: 495= 1494: TA’YİD-Bayram etmek… BAYRAM: 254: REMZO-Süryanice, “Delil”… FRESTO MALYUTO BOGO-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”: 254: MUHRO-Tay. “Murad”… Süryanice, MHİRO-Üstün zekâlı: 254: HUFNO MACES-Avuç içi titremesi.

 
TAKDİMİM
(KAFÛR AĞACI)

 
LEVHA: 16 Haziran 1984… Sanki murakabe içinmiş, parmak ucu çiziyorum… Buna benzer birşeyler daha… ABDÜLHAKÎM ARVASÎ Hazretleri’nin kaşlarını çiziyorum… Bu sırada yanımda yatan ÜSTADIM, karnımı iki-üç kere bastırıyor; zikirde nefes bahsi ile ilgili ve nefes kontroluna âit bir durum… “Tamam anladım!” diye düşünüyorum… Nefesimi tutup kendimi koyuversem, cezbedileceğim!..

*

BE-NAM-Parmak ucu: 93: BENAM-Meşhur. Namlı. Mütemayiz. Malûm bir isimle isimlendirilen, tesmiye edilen… MURAKABE-Kontrol etmek. İnceleyip vaziyeti kontrol etmek. İç âlemine bakmak. İntizar. Gözetmek. Hıfzetmek. Beklemek. Dalarak kendinden geçmek: 1348: GEFO ESAR-Süryanice, “Kanat takma”… Süryanice, HEDSO-Murakabe: 76: İMODO-Süryanice, “Buluşma”… Süryanice, HLAM-Rüyâ görmek: 1076: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDÎ… Süryanice, QALİL-Tez. Mehdo: 76: MELE-Süryanice, “Lûgat”. Kültür… Süryanice, QUNOCO-Maske: 76: QOMUDO-Süryanice, “Aktör”… NUK-Kuş gagası. Sağlamlaştırma. Hâlis. Hatem. Yüzük. Mühür: 76: İNKİBAB-Yüzüstü düşme, yere kapanma.

*

Süryanice, TLİFO-Kaş. “Kanat. Tüy”: 526= 1525: HEME EZ OST-Herşey O’ndandır. “Herşey Allah’tandır”… Süryanice, HUGBO-Kaş: 1022: CQOBO-Süryanice, “Silsile”… Süryanice, HUTMO-Kaşe. İmza. Mühür: 460: MOİTO-Süryanice, “Şehir. Vilâyet”.

*

BERHABE-Minder. Döşek, yatak. Aynı yatakta beraber yatılan kimse: 816: MUAVVEZ-Gerdanlık. Nazarlık. “Ayn harfi, Allah’ın “Bâtın-Her şeyden gizli” ismi, Küllî Tabiat mertebesi, Kamer menzillerinden “Süreyya-Boyun ve sinedeki gerdanlık. Itk-ı Süreyya da denilen 6, bazen 7.si de görünen yıldızların dizildiği iplik”le ilgilidir. (Muavvezetan: Felâk ve Nâs Sûreleri… Muavvizat: İhlâs, Felâk ve Nas Sûreleri)… TE’TİYE-Su yolunu vermek: 816: HODRU-Kendiliğinden. Re’sen… Süryanice, MEN NAFŞE-Kendiliğinden: 527: D’LO MELTO-Kelimesiz. (Üstadım’dan: Ne bir harf ne kelâm / Esselâm, esselâm!)… Süryanice, HAYMONUTO-Hakikat: 527: MAGYONUTO-Süryanice, “Hürriyet”. (Hürriyet, hakikatin hakikatine teslimiyetten sonra hürriyettir!)… Süryanice, CİNNAMONİUM CAMP HORA-Kâfur ağacı. Meyan ağacı. “Beyin şeceri”. (Kıpçak Lûgatı’nda, Meyin-Beyin: 111: Elf-Çok şeyle ünsiyet eden. Bin şeyle ünsiyet eden… Bin: 62: Mehd… İspanyolca, İntervalo-Fasıla. Aralık. Meyan. Orta: 1695: Suret… Hı harfi, Allah’ın Hakîm ismi, Şekil-Suret mertebesi, Kamer menzillerinden “Nahye-Kalb. Nefes tutukluğu. Akıl” ile ilgilidir… Süryanice, Şuşo-Solucan. Sülük. Meyan kökü. “Beyin kökü”: 612: Derviş Muhammed… Bir veliden: “Tefekkür, aklın iliğidir!”… İbda, beşer zekâsının sekreteridir; batik ve derinleşenin sırrına vakıf): 527: TİBELOYO HAD BLOQO-Dünya Çapında Bir Hâdise. (Takdim ediliş yazımın alt başlığı).

*

Arabça, İSTİFRAŞEN-Beraber yatmak: 1043: HALİÇ KONGRE MERKEZİ… Arnavutça, VULE-Mühür: 1043: HTAM MENDRİŞ-Süryanice, “Tekrar basmak”… Süryanice, ŞURZOCO-Şok: 528: ŞUROYO-Süryanice, “Mukaddeme, takdim”… Süryanice, HATO HFUĞYO-Yeni Devir: 3525= 528: SEYYİD Taha Cizro + SEYYİD Fehim Arvasî + ESSEYYİD Abdülhakîm Arvasî + NECİB Fazıl Kısakürek + SALİH Mirzabeyoğlu… Arabça, MUKÂMEATEN-Beraber yatmak: 571: SİSTEM-“BD-İBDA”.


Baran Degisi 449. Sayı 

Yorumlar (0)
19
açık
Namaz Vakti 22 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Günün Karikatürü Tümü