Dünyanın politik, ekonomik ve sosyal durumunun incelendiği kapsamlı rapor, "Neo-Orta Çağ Dünyasında ABD-Çin Rekabeti" başlığıyla yayımlandı.

"Zayıflayan Devletler Çağında Güvenlik" alt başlıklı raporda "2000'li yıllarda zayıflayan devletler, parçalanan toplumlar, istikrarsız ekonomiler, yaygın tehditler ve savaşın gayriresmi hale gelmesiyle karakterize olan tarihsel dönemi, Neo-Orta Çağ dünyası olarak tanımlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"ABD-Çin rekabeti, son iki yüzyıldaki büyük güç mücadelelerinden ayırıcı temel farklılıklar göstermektedir. Yakın geçmişteki emsallerle yapılan karşılaştırmalar, bilgilendirici olmaktan ziyade yanıltıcı olma ihtimaline sahiptir." değerlendirmesinde bulunulan raporda modern hayatın politik, ekonomik ve sosyal konularının bu rekabetin geleceğini şekillendireceği belirtildi.

"Bunların etkilerinin belirli teknolojilerin ve silahların etkilerini gölgede bırakması da muhtemeldir çünkü teknolojiler ne kadar gelişmiş ya da sofistike olursa olsun temelde siyasi, toplumsal ve ekonomik sorunları çözemez. İleri teknolojinin sınırları, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sırasında yaşanan deneyimle ortaya konmuştur." görüşüne yer verilen raporda, ABD'yle Çin’in büyük bir konvansiyonel savaşa girme ihtimalinin düşük olduğunun altı çizildi.

İsviçre kamuya açık alanlarda burkayı yasakladı İsviçre kamuya açık alanlarda burkayı yasakladı

Raporda gelecek dönem için şu öngörülerde bulunuldu:

"Askeri kaynakların korunması ve büyük savaşlardan kaçınılması, ulusal başarı için kritik hale gelecektir. Her iki ordunun da uluslar ötesi tehlikelere karşılık vermek, zor durumdaki müttefiklerine ve ortaklarına yardım etmek, iç güvenliği sağlamak için kolluk kuvvetlerini güçlendirmek ve topraklarına yönelik düşman saldırılarını caydırmak için askeri güce ihtiyaç duyması sebebiyle, bu alanda ezici taleplerle karşılaşması muhtemeldir. Hükümetlere yönelik halk desteğinin sürekli azalması, ordunun paralı askerlere, insansız sistemlere ve savaş operasyonları için koalisyon ortaklarına bağımlılığını muhtemelen daha da artıracaktır."

Devletlerin zayıflaması, toplumların parçalanması ve ekonomilerin istikrarsızlaşması gibi konuların detaylı işlendiği raporda bunların ciddi siyasi krizlere yol açtığı ve yeni paradigmaya duyulan ihtiyaç vurgulandı.

AA