28 Şubat’ın asıl hedefi İslâm gençliğiydi 28 Şubat’ın asıl hedefi İslâm gençliğiydi

İstiklâl Mahkemeleri'nin kurulduğu, Kemalistlerin Müslümanlara zulmettiği, çeşitli entrikalarla alimleri astığı bir dönem... Cumhuriyet tarihinin en azılı olduğu yıllar. Kemalizm’in isyancı adı altında Müslümanlara zulmettiği yıllar...

Üstad Necip Fazıl’ın deyimiyle, bütün şahsiyetli Müslümanları, bilhassa Nakşibendî tarikatı büyüklerini ortadan kaldırmak için hükümetçe düzenlenen Menemen Vak'ası’ndan gaye Müslümanları imha ve yıldırmadır. Kemalizm, bulduğu bahane ile Müslüman avına başlamıştır.

Tarihçi Yaşar Gören, Menemen hadisesi için şunları söyledi:

“Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile öldürüldükleri söylenen Hasan ve Şevki isimli iki bekçinin mezarları yoktur. Üstelik kayıtlarda da yer almaz. Böyle bir hadise aslında uydurmadır. Menemen’de küçük bir hadise yaşandı. Orada da Kubilay ve bekçiler birkaç yumruk ve tokat yedi fakat bu hadise yukarıya farklı nakledildi. Kubilay orada öldürülmedi ve şehit de değildir. Hadise, sırf “irticacı” veya “şeriatçı” dedikleri Müslümanların defterinin dürülmesi için uydurulmuş bir tiyatrodur."

Baran Dergisi