Tıp doktoru (psikiyatr), bilim doktoru (anatomi), etimolog, edebiyatçı, felsefeci Dr. Hakkı Açıkalın, etimolojiden felsefeye, edebiyattan tarihe ve mitolojiye “Türkçe'deki Yunanca Kelimeler" ve "Yunanca Kökenli Tıp Terimleri”ni ele alıyor.

Ruh - Giritli Sırrı Paşa Ruh - Giritli Sırrı Paşa

Yunanca Kökenli Tıp Terimleri

Temel Tıp Bilimleri’nde terminoloji çok büyük oranda Latince-Yunanca’dır. Bugün Türkiye’deki Tıp Fakülteleri’nin bir bölümünde terminoloji dersi yoktur, olanlarda ise verilen eğitimin kalitesi ve içeriği tartışmalıdır. Açıkalın bu çalışmasında kavramların orijinal (Yunanca) yazılışlarını veriyor. Tıbbî Terminoloji Bilimi’ne bir katkı sunmayı amaçlıyor.

Türkçe’deki Yunanca Kelimeler

Dünya üzerinde hiçbir dil saf değildir, bu anlamda bütün diller birbirleriyle şu veya bu düzeyde etkileşmişler, alışverişte bulunmuşlardır. Açıkalın bu çalışmasında, Türkçe’de gerek halk arasında gerekse entelektüeller arasında kullanılan Yunanca kökenli kelimeleri, orijinal yazılışlarıyla ve bazıları da etimolojik kaynaklarıyla veya tarihî öyküleriyle birlikte veriyor. Ayrıca, içlerinde tartışmalı olan etimolojik kökenlerin epeyce bir bölümüne de değiniyor.