Dünya Bankası, Türkiye ekonomisini istikrarlı hale getirmeye yardımcı olmak amacıyla Türkiye’ye olan desteğini 35 milyar dolara kadar artırmak için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor. Görüşmeler, önümüzdeki üç yıl içinde projeler için 18 milyar dolara kadar taahhüt içeriyor ve zaten uygulamada olan 17 milyar dolarlık programlara ek olarak planlanıyor. Fonlama, hükümete doğrudan kredi vermenin yanı sıra özel sektöre destek içerecek.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 40 milyar doları aştı Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 40 milyar doları aştı

Bu potansiyel anlaşma, Türkiye’nin yeni kurulan ekonomik yönetimine duyulan güvenin bir göstergesi olurken, ekonomiyi daha sürdürülebilir bir yola koymak için çalışmalar yürüten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın liderliğini vurgulamar. Dünya Bankası, 18 milyar doların üçte ikisinin doğrudan yatırım ve garantiler aracılığıyla Türkiye’nin özel sektörüne gitmesini bekliyor. Ayrıca, bazı fonların ticaret finansı için kısa vadeli garanti sağlamak ve Türk ihracatçılarını desteklemek için kullanılması planlanıyor.

Şu anda tartışma konusu olan program, Dünya Bankası’nın Türk politika yapıcılarının makroekonomik istikrarı yeniden sağlama çabalarını desteklediğini gösteriyor. Şimşek ve Erkan, Temmuz ayında Washington merkezli  Kurum’un başkanı Ajay Banga ile Hindistan’da görüştüler.

Yeni gönderilen fonların bir miktarı, Türkiye’nin güneydoğusunda 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin tahrip ettiği bölgelerin yeniden inşasına yardımcı olmak için tahsis edilecek. Hükümet, depremzedeler için bir yıl içinde yaklaşık 200.000 konut birimi inşa etmeyi taahhüt etti ve yeniden inşa maliyetini yaklaşık 100 milyar dolar olarak tahmin etti. Dünya Bankası, zaten 17 milyar dolarlık tahsisinin bir parçası olarak Türkiye’ye yeniden inşa için 910,5 milyon euro (980 milyon dolar) kredi sağladı.

Depremlerin ardından Türkiye’nin cari işlemler açığı, etkilenen bölgelerdeki ihracatçıların kesintiler yaşaması ve düşük borç maliyetlerinin ithalatı teşvik etmesi nedeniyle gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık %6’sına genişledi.

Temmuz ayında Erdoğan, Orta Doğu Körfezi’nde bir tur düzenledi ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’dan on milyarlarca dolarlık yatırım taahhütleri ile döndü. Dünya Bankası ile yapılacak anlaşma, Erdoğan’ın Körfez petrol devletlerini ziyaretinden bu yana dış finansmanın en büyük kaynağı olacaktır.

Bloomberg