Tarihten Notlar programının 10. bölümünde, tarihçi-yazar İbrahim Tatlı, "Türkler Kızılbaş mıydı?" başlığıyla Kızılbaşlara ve İslam öncesi İran’da ortaya çıkan Hürremilik inancına değiniyor.

İbrahim Tatlı'nın programından pasajlar:

-Ne yazık ki bizim tarih kitaplarında Ebu Müslim Horasânî’nin Türk olduğu ve Müslüman olduğu öğretildi. Türk ve Müslüman olmadığı gibi azgın bir İslam düşmanıydı. Çok Müslüman öldürmüştür.

-Daha önce Türklerin tamamıyla Sünni olduğunu açıkladım başlangıçta. Daha sonra Türklerde Kızılbaşlık ve Caferilik gibi Rafızilik şemsiyesi altında değerlenebileceğimiz inançlar ortaya çıktı. Bunların üzerinde duracağız. 

-Kızılbaşlık, tarihteki Hurremilerin ruhani torunudur. Caferiler de Kızılbaşları zındık olarak addederler.

-Hurremilik, İslam öncesi İran’da ortaya çıkmış bir inançtır ve kurucusu Mazdek isimli bir şahıstır.