Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın denizaltı inşa ve modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması için kritik öneme haiz kendi özellikleriyle dünyada tek olan “3000 Tonluk Denizaltı Havuzu” test ve tecrübeleri başarılı bir şekilde tamamlandı. Denizaltı Havuzu kabul muayeneleri 1 Haziran 2023 tarihinde sonuçlanarak Tersaneler Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Denizaltı Havuzu öncelikli olarak denizaltılarına hizmet etmek üzere Milli Savunma Bakanlığı envanterine alındı.

Millî Savunma Bakanlığı bağlısı ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen Denizaltı Havuzu projesi, milli denizaltı üretilmesi ve halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan denizaltıların bakım-onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin hızla ve yoğun bir şekilde devam ettiği bir dönemde, Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nın denizaltı inşa ile bakım onarım alt yapı ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla başlatılmıştır. Bu bağlamda, milli denizaltı üretimi hedefinin bir parçası olması hasebiyle, milli teknolojinin geliştirilmesini sağlayacak mavi vatanımız için son derece kritik, stratejik bir öneme sahiptir.

Dünya’da bir ilk

En iyisini, en uygun fiyata, en kısa sürede ve en yüksek yerlilik oranı prensibiyle çalışmalarını sürdüren ASFAT, dünyada bir ilke imza atarak kendine özgü özellikleri ile dünyada tek olan Denizaltı Havuzu başarılı bir şekilde denize indirmiştir.

3000 Tonluk Denizaltı Havuzu Projesi, görev tanımı, karşılayacağı ihtiyaçlar ve tasarımı nedeniyle alışılmış havuz inşa projelerinden ayrılmaktadır. Pandeminin etkisini tüm dünyada gösterdiği ve tedarik zincirleri ve maliyetler konusunda muhtelif zorluklara yol açtığı bir dönemde, tüm paydaşların kararlı, fedakâr ve yapıcı yaklaşımları neticesinde denize indirilmiştir.

Proje kapsamında 30’un üzerinde alt yüklenici faaliyet göstermiştir. Türk mühendis ve işçilerin çalışma ve gayretleriyle devam eden proje, yerlilik oranının maksimum düzeyde tutulması açısından örnek teşkil etmektedir.

Proje kapsamında edinilen bilgi birikimi ve iş modeli yaklaşımları, ASFAT, Tersaneler Genel Müdürlüğü ile yüklenici ve tedarikçi olarak projede yer alan tüm paydaşların ilerlemesi ve gelişmesine hizmet etmekte, benzeri projelerde kullanılacak ciddi bir tecrübe oluşmaktadır.

3000 Tonluk Denizaltı Havuzu, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, halihazırda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ve müteakip dönemde envantere girmesi planlanan denizaltıların planlı bakımları için havuza alınmaları ve bahse konu unsurların arıza, kaza ve acil durumlarda plan dışı havuzlanması görevlerini icra edecektir. Kapasitesi dahilinde olan havuz ve diğer havuzların pontonlarının havuzlanmasında kullanılabilecektir. Havuz, konuş yeri değişikliği icra edebilmek üzere yedeklenebilecek imkân ve kabiliyetlere sahiptir.

Askeri gemi standartlarında inşa edilen Havuz’un çatısı çevre şartları açısından karşılaşılması çok az bir olasılık olan 100 knot rüzgâra karşı dayanma gücünü sahiptir. Aynı zamanda diğer sivil havuzların sahip olmadığı yaralı stabilite koşul ve şartlarına göre inşa edilmiştir. Bu husus üzerinde çok değerli bir platform olan denizaltıların havuzlanması için vazgeçilmez bir özelliktir. Havuz, 28 havuz personeli ve 14 denizaltı nöbetçi personelini 5 gün boyunca ikmal yapmadan barındırma kapasitesine sahiptir. Denizaltı Havuzu aynı zamanda sahip olduğu 4 adet dizel-jeneratör sayesinde limana bağlı kalmadan da herhangi bir yerde denizaltının bakım onarım faaliyetlerini yürütebilir.

Selçuk Bayraktar: Seri üretim çalışmalarına başladık Selçuk Bayraktar: Seri üretim çalışmalarına başladık

Projenin kalite kontrol ve sörvey faaliyetleri ile Denizaltı Havuzunun klaslanması, askeri gemi sörvey ve klaslama yetkinliği olan Türk Loydu tarafından yapılmaktadır.

Defence Türk