Yazma ve basma eserlerle birlikte çeşitli dillerde bilimsel, arkeoloji, sanat tarihi ve tarih ağırlıklı eserlerin olduğu Arkeoloji Kütüphane’sinde 80 bin eser bulunuyor.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin bir bölümünü oluşturan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi, müze binası ile birlikte dönemin ünlü mimarlarından Sanayi-i Nefise Mektebi hocalarından mimar Alexandre Vallaury tarafından yaptırılmıştır. 

Müzenin bir bölümünü oluşturan ve İmparatorluk Kütüphanesi olarak da nitelenen müze kütüphanesi U şeklindeki müze binasının girişinin sağındaki bölümün üst katında Hazine Dairesi'nin yanında yer almaktadır.

Geniş bir salondan içerisine girilen kütüphane tavana kadar ahşap ve iki katlı olarak düzenlenmiştir. 500 m2'lik bir alanı kapsayan kütüphanenin büyük bir kısmı Osman Hamdi Bey'in satın alma ve bağışlarla sağladığı kitaplardan oluşmaktadır. 

Açılışından itibaren gittikçe artan yazma ve basma eserler burada büyük bir yekûn tutmaktadır. Çeşitli dillerde bilimsel, arkeoloji, sanat tarihi ve tarih ağırlıklı kütüphane uzmanlık kütüphanesi sınırlarını aşarak kitap mevcudu 80 bine ulaşmıştır. 

Günümüzde süreli arkeolojik yayınların da yer aldığı kütüphanede uzmanlık dalı dışında çeşitli kitaplardan da faydalanılabilmektedir.

Kütüphanede ayrıca bağışlardan oluşan koleksiyonlar da mevcuttur. Ahmet Cevat Paşa koleksiyonu, Mehmet Şakir Paşa koleksiyonu, Sultan V. Mehmet Reşat koleksiyonu, Diyarbakırlı Sait Paşa koleksiyonu, Recaizade Ekrem koleksiyonu, Murtaza Hocazade Hatice Hanım koleksiyonu ve H. Turhan Dağlıoğlu koleksiyonları, kütüphaneyi özel kılan sebeplerden biri.

Kütüphanedeki eserlerden özel ilin alınarak faydalanılabiliyor.