Asrımızın Ehli Sünnet müfessirlerinden Allame Sabuni Hocaefendi bu sabah Yalova’daki hanesinde vefat etti. Allah’tan Allame Sabuni Hoca’ya rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Allah rahmetiyle muamele etsin…

Muhammed Ali Sabubuni Hoca Kimdir?

Âlim Muhammed Ali Es-Sabuni, 1 Ocak 1930 yılında Halep, Suriye'de dünyaya gelmiştir. 1952 yılında Ezher Üniversitesi, eş-Şeri'a Fakültesi’ni bitirmiştir. Daha sonra Şer’i kada (yargı) bölümündeki eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında Ezher'den mezun olmuştur.

Daha sonra el-Alimiyye diplomasını alan Muhammed Ali Es-Sabuni, ardından ülkesi Suriye'ye dönerek sekiz yıl sürecek olan tedris faaliyetlerinde bulunmuştur. Sonradan Suudi Arabistan'a göç etmek durumunda kalmış ve burada Mekke-i Mükerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ve eş-Şeria fakültesinde dersler vermeye başlamıştır.

Buradaki tedris hizmeti yaklaşık yirmi sekiz yıl devam etmiş, Vahhabilerin baskılarından dolayı istifa etmek zorunda kalmıştır. Aynı zamanda bir sürü üniversite hocası yetiştirmiş ve Ümmü'l-Kura Üniversitesi’nde birçok klasik eserin tahkikini yapmıştır. Allame Sabuni Hoca daha sonra Türkiye’ye gelerek hizmetlerine devam etmiştir.