Niteliksiz kitabını Kemalistlere 2500 liradan iteleyerek ticaretin hazzına varan, ahmak avcısı Atatürkçü Yılmaz Özdil, bu topraklara ne kadar yabancı olduğunu, ne kadar düşmanlaştığını bir kez daha gösterdi. Özdil, bugünkü köşe yazısında önce Müslüman milleti rakıyla özdeşleştirdi, sonra da iki mezeye Kıbrıs’ı Rumlara teslim edeceğini faş etti.

Özdil yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir.”

Batıcılığın Türkiye’deki mücessem hali olan Özdil’in ifadeleri sadece bir yazar müsveddesinin köşesindeki zırvaları olmaktan öte, Batıcıların bu memlekete ve değerlerine ne derece yabancı ve düşman olduğunu göstermesi açısından önem arz ediyor.