Rusya’nın Ukrayna’ya karşı giriştiği ve işgale dönmeye başlayan, bağımsızlığını tanıdığı iki bölgeden dışarıya doğru genişleyen “askerî harekâtı şeyi” sonrasında, NATO ve AB ülkelerinden Rusya’ya karşı ortak ekonomik kısıtlama kararları alınmaya başlandı. Hava sahasının kapatılması, havayolu şirketlerinin yasaklı hale getirilmesi, başka ülkelerde bulunan Rus işadamlarının şirketlerine tedbir ve yasaklar sıralanması, ilk akla gelenlerden.

Ukrayna’dan trenle çıkış yapmak isteyen “siyah tenli”lerin aşağılanarak trenden indirilmesi ve savaştan kaçan Ukraynalıların “mavi gözlü, beyaz tenli, sarı saçlı Hıristiyanlar” olarak “mülteci” statüsünde Avrupa devletlerine girişlerine izin verilmesi iki garip, tezatlı ama Batı’nın ruhunu gösteren bir uygulama olarak deftere yazıldı.

Beyaz tenli, mavi gözlü, sarı saçlı olmanın, bombardıman altındaki Ukrayna’da “avantaj” olmasının yanına, Rus pislik Roman Abramovich üzerinden eklenen “yeni” avantaj, meselenin sadece deri-göz-saç ve Hıristiyan vasfına sahiplik olmadığını gösterdi aslında.

Aynı medeniyete dahil olmak, en önemli vasıf oldu artık; medeniyetin kendi içindeki iç çatışmasında hangi tarafa dahil olduğunuz önemli olmakla beraber, “savaştaki karşı taraf” olarak veya “karşı taraf ama işbirlikçi” olarak değerlendirilmek, önemsiz bir detay.

Esas mesele, medeniyet!

*

“Dailymail”de yer alan ve “Times of Israel”e dayandırılan haberde, Roman Abramovich, “avantajını”, parası da olduğundan doya doya yaşayacak gibi.

“- Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz yere işgal edeceği beklentisiyle Şubat ayı başlarında yaptırımlardan bahsederken, Yab Vaşem ve diğer kuruluşlar ABD Büyükelçisi Tom Nides'e yazdığı bir mektupta Abramovich'in herhangi bir mali cezadan muaf tutulması çağrısında bulundu. Washington Post'un haberine göre, 55 yaşındaki Abramovich, Yad Vaşem'in ikinci en büyük özel bağışçısı. Londra'daki Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi olarak tanınıyor, ancak Ukrayna'da savaş patlak verdikten sonra futbol takımını satma planlarını açıkladı.

İsrail Holokost müzesi, ABD'yi, ikinci en büyük bağışçı olduğu ve son zamanlarda sekiz haneli bir miktar verdiği için Roman Abramovich'i yaptırımlardan MUAF tutmaya çağırıyor. (Roman A’in) uzun vadeli katkılarının kapsamı bilinmemekle birlikte, 2018'de İsrail'e göç eden Abramovich, son yıllarda İsrail ve Yahudi davalarına 500 milyon dolardan fazla para verdi.

22 Şubat'ta Dünya Holokost Anma Merkezi, Holokost araştırma ve eğitimini teşvik etmek ve anti-semitizmle mücadele etmek için Abramovich ile uzun vadeli bir ortaklık duyurdu. Yad Vashem Başkanı Dani Dayan yaptığı açıklamada, "Yad Vashem'in misyonunu önemli ölçüde güçlendirecek bu cömert katkı için Roman Abramovich'e derinden minnettarız." dedi. “Bu stratejik ortaklığın Yad Vashem'in İsrail'deki ve dünyadaki faaliyetlerinin daha da genişlemesine ve derinleşmesine yol açacağını biliyoruz.” (1)

Görüldüğü üzere, son senelerde Rusya’yı Rusya haline getiren Putin’in oligarklarından Roman A.’in, Yahudi müzesine ve İsrail’e yaptığı çok büyük bağışlar sebebiyle (Yahudi’dir ve İsrail’de de evi vardır) tüm yaptırımlardan muaf tutulması istenmektedir. Kim tarafından? İsrail tarafından.

Dilek, emir olarak kabul edildi tabii. Daha geçen gün İngiliz Başbakanı Boris Jonhson yâni “Çorumlu”ya, Roman A.’in niye muaf tutulduğu soruldu, hık mık bile diyemedi, cevapsız bıraktı.

Batı medeniyeti, tam budur işte!

- Üstad Necip Fazıl, Batı düşüncesini şu şekilde formülleştirir: “Yunan aklı + Roma nizamı + Hristiyanlık ahlâkı.”

Yunan aklı ile Roma nizamına bakış üzerinde pek durulmasa da, Üstad’ın bu terkibinden mülhem Batı’ya bakışta tekerlemecilikten kaynaklanan bir sakatlık hasıl olmuştur. Pek çokları kolayına geldiği için bu terkibi başa alır ve ardından İslâm’a Hıristiyan oldukları için düşmanlık eden, Hıristiyanlık akidesine sıkısıkıya bağlı bir Batı imajı çizmeye çalışır. Batı’yı “biraz” tetkik edenler, onlarda herhangi bir din hassasiyetine tesadüf etmediklerinden bu terkibi yanlış bulurlar. Batı’yı derinliğine tetkik edenler ise Üstad Necib Fazıl’ın, “Hıristiyan ahlâkı” derken kastettiği mânânın, Batı’nın müşterek paydası hâline gelmiş, etrafında birleştikleri bir hissi müşterek olduğunu, bunun da bugünden bakılacak olursa Yahudi-Hıristiyan kültürüne dönüştüğünü, Batı’nın izlediği ferdî, içtimâî ve devlet planındaki bütün siyasetin temelini, yâni dünya düzeninin temelini de bu kültürün teşkil ettiğini göreceklerdir.” (2)

İsrail “spor takımları”, Ortadoğu’nun göbeğinde yeralan bir ülke ve ekseri “esmer tenli” olmalarına rağmen, Avrupa spor organizasyonlarında yer alıyorsa, geberik Siyonist katil Moşe Dayan, bölgedeki Müslüman devletlere ve Filistinlilere saldırılarını, “İsrail, Batı’yı muhafaza ediyor” diye açıklıyorsa, mesele anlaşılmıştır herhalde; anlamayan için de Roman A.’in “avantajı” kör gözlere şifa olsun!

*

Tam burası, Ukrayna-Rusya arasındaki “şeyin”, jeopolitik temelli bir “şey” olması bir yana, üzerine istenildiği kadar “politik tüy dikilse” de, batı medeniyeti iç savaşı olduğu gerçeğidir.

Birbirlerini ağır şekilde hırpalamalarını, mümkün olduğunca karşılıklı çirkeflik tezahürleri sergilemelerini temenni ederim. “Allah, şerrini kafirlere, hayrını müminlere versin!”

Ayrıca:

Rusya’nın Ukrayna ile “şeyi”ne hadlerini aşarak ve “yağmacı ruhiyatıyla” müdahil olan ABD ve İngiltere bir yana, yarım yarım ve tedirgin (sopa zoruyla!) adımlarla dahil olan Avrupa Birliği, içine girmek isteyen T.C. devleti nazarında ne durumdadır bilinmez ama medeniyet içi savaşta, kuzenler (ABD-İngiltere) ve Çıfıt (İsrail) ile Ortodoks SSCB (!) haricinde üçüncü bir taraf olarak, “medeniyetlerinin çatladığının” açık tezahürü halinde ortada duruyor. Kıta Avrupa’sından fiziken ayrı olan “kuzenlerin”, orayı dışarıdan müdahalelerle “karıştırıyor” olmaları, enerjiyi elinde tutan Rusya’nın da hâlâ bu silahı etkili şekilde kullanmamış olması, “Angilikan nefreti”ne de çevrili bir “siyasî hedefi” güderek sabırlı hareket ettiğine işaret eder mi, göreceğiz...

Kısaca, “küfür, tek millettir”; aralarındaki savaşlar “mahallenin horozu kim olacak müsabakası”dır, ümmet de “TEK”dir.

Çok fırsatlar doğacaktır inşallah bu kanlı “şey”den. Trene bakakalmamayı temenni ediyorum.

Notlar:

  1. https://www.dailymail.co.uk/news/article-10570499/Israel-Holocaust-museum-asks-exempt-Abramovich-sanctions-itll-hurt-donations.html
  2. https://www.barandergisi.net/avrupa-medenilesmeye-direnmemeli-makale,3172.html