On İki Öfkeli Adam 

Şüphelinin suçlu olduğunun genel kabul görüldüğü jüride, bir üye bu karara karşı çıkarsa ne olur? 12 jüri üyesi üzerinden adalet kavramını sorgulayan eser, tiyatro seyircisi ile buluşuyor.

Senaryosunu Regınald Rose’un yaptığı, yönetmenliğini ise Arif Akkaya’nın yaptığı On İki Öfkeli Adam oyunu Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde 14-15-17 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Yaşayanlara Çağrı - Roger Garaudy

Roger Garaudy, 1981’de Müslüman olduğunu açıkladıktan beş sene sonra bu eseri yayımlıyor. Garaudy, Yaşayanlara Çağrı isimli eserini beş bölümden müteşekkil olarak kaleme almış. Birinci bölümde Çıkmazda Olan Dünya başlığıyla Batı’nın bir canavar gibi nükleer silahlarla dünyayı uçuruma götürdüğüne dair bir tenkit yapıyor. Yazar birçok zenginliklerin kısa sürede biteceğini haber veriyor.  Enerji ve zengin kaynaklarımızın, haksız yere tüketme hakkına sahipmişiz gibi davrandığımızı, insanlığın başlangıcından beri çıkarılan ham petrolün yarısının son on yılda çıkarıldığını ve 20 yıl sonra uranyum diye bir şeyin kalmayacağından dem vuruyor. Teknolojiye bağımlı kalan insanın eşya medeniyetini irdeliyor.

Garaudy, eserin ikinci bölümünde, Üç Dünyanın Bilgelikleri Arasında başlığı altında, Taoizmden Zerdüşt’e, Budizm’den Yahudiliğe, Hristiyanlıktan İslam’a bütün dinleri hakkında bilgi veriyor. Üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümlerde ise Sosyalizm eleştirisi yapılıyor.

Salih Mirzabeyoğlu’nun kaleminden Marifetname Salih Mirzabeyoğlu’nun kaleminden Marifetname