1882 yılında Suriye'nin güneydoğusunda doğan İzzeddin el Kassam'ın babası müderris ve Kadiri şeyhiydi. İzzeddin on dört yaşında eğitim için Kahire’deki Ezher'e gitti ve 1909 yılına kadar orada kaldı. Burada dönemin tanınmış alimleriyle tanışma ve derslerine katılma imkanı buldu. Memleketine döndükten sonra müderris oldu ve aynı zamanda vaizlik yapmaya başladı. Kassam, İtalyanların Libya’ya saldırmasına karşı (1911) gösteriler düzenledi ve halkı silahlı mücadeleye çağırdı. Asker ve para toplayan İzzeddin, Osmanlı askerlerini destekleyen bir marş da yazdı.

Kassam, I. Dünya Savaşı başladığında doğrudan Osmanlı ordusu saflarında çarpışmak üzere müracaat etti. Bunun üzerine cephede garnizon imamı olarak görevlendirildi. Ortadoğu’nun Osmanlı Devleti’nden ayrılması meselesi ortaya çıkınca memleketine döndü ve bir halk ordusu oluşturdu. Savaşın ardından Fransızlara karşı direniş hareketine başladı. Fransızlar tarafından idam talebiyle aranmaya başlanınca Filistin’e geçti. Burada ders vermeye başlayan ve bir yandan da imamlık yapan Kassam 1926’da Cemiyyet'uş Şubban El-Müslimin’in başkanlığına seçildi.

Bu vesileyle köyleri dolaşmaya başladı, İngiliz işgaline ve Siyonist harekete karşı halkı bilgilendirdi. Yahudilere arazi satılmasını önlemeye çalıştı. Çevresinde toplanan Kassamiyyun denilen taraftarlarının örgütlenmelerini sağladı. Kassam, Siyonizm İngiliz manda idaresince desteklendiği için esas mücadelenin İngiliz emperyalizmine karşı yürütülmesi gerektiğine inanıyordu. Mücadele hazırlıklarını tamamlayınca 2 Ekim 1935'de hareketi başlattı.

20 Kasım 1935 günü İngilizlerin teşkilat karargahını basması sonucu İzzeddin el Kassam şehid edildi. Bu çatışmalar İngilizlere karşı silahlı mücadeleyi başlatmış 19 Nisan 1936 günü patlak veren ve ilk intifada sayılan Filistin ayaklanmasında Kassamcılar önemli rol oynamışlardır. 

Cihan Harbinde Osmanlı ordusunda yer alan; Libya'da İtalyan, Suriye'de Fransız, Filistin'de İngilizlere karşı direnişin öncüsü olan İzzeddin el Kassam'ın yolundan giden ve onun ismini ordularına veren bu insanlara "Osmanlıya ihanet ettiler" demek iftiradan başka bir şey değildir. 

Ensar Avcı