Kayseri Bürüngüz Camii, daha önce şimdiki yerinde bulunan “İki Kapılı Mescit”in yıkılmasından sonra 1977’de Mimar Cevat Ülger tarafından inşa edildi.

Kayseri Bürüngüz Camii, daha önce şimdiki yerinde bulunan “İki Kapılı Mescit”in yıkılmasından sonra 1977’de Mimar Cevat Ülger tarafından inşa edildi. Eskişehir’de inşa ettiği Reşadiye Camii’ni geliştirerek, Bürüngüz Camii projesini planlamıştır.

Bürüngüz Camii’nin ana kubbesini, 16 tane orta büyüklükte ve 4 tane küçük kubbe tamamlıyor. Diğer camilere göre kubbesi daha geniş tasarlanan Bürüngüz Camii, heybetli duruyor ve kubbeye işlenen tezyinat görenleri derin bir tefekküre sevk ediyor. Kubbe tasarımını büyük bir titizlikle yapıp onun estetiğini, statiğini ve konstrüksiyonunu mükemmel bir şekilde bir araya getirirdi Cevat Ülger. Kubbe tasarımı, camii inşaatının en son işi değil, aksine ilk işidir. Temelle bağlantılı bir biçimde yükseltilir. 

Kare planlı yapının üzerine kubbeyi oturtmak için ince fil ayaklar üzerine pandantifleri oturtup desteklemiştir. Kubbenin kare planlı bir alt yapıdan, dairesel mekan örtüsüne geçişini kolaylaştırmak için pandantifin yanı sıra tromp ve mukarnastan da yararlanmıştır. Böylelikle kubbenin yükünü güvenli bir şekilde duvarlara ve fil ayaklara aktarıp estetik güzelliği ve statik dengeyi sağlamıştır.

Camiinin iki minaresi olup tek şerefelidir. Şerefenin kenarları korkuluklarla çevrilidir. Korkuluklar, caminin üslubuna göre oymalı taş parmaklıklardan yapılmıştır. Minare gövdesiyle şerefenin birleştiği kısım mukarnaslarla süslenmiştir. 

Camii’nin mihrabında mermer kullanılıp, mukarnaslarla bezenmiştir. Geçiş formlarını mukarnaslarla sağlamayı tercih eder. Bunun nedeni üstün estetik zevkinden dolayıdır. Bu yüzdendir ki zaten “Osmanlı Mimarı” olarak anılmakta. Cevat Ülger camilerinin 50-60 yıllık mazisi bulunmasına rağmen camileri görenler 500-600 yıllık cami zannına kapılıp heyecanlanmaktadır.

Caminin minberini mermer malzemeden yapılmış ve oymacılıkla süslenmiştir.

Camii’nin ön cephesi kemerli ve açık, üstü tonoz kubbe ile örtülü ve örtüsü sütunlarla taşınan revaklar vardır.

Son cemaat yeri, camiinin giriş kapısı önündeki kısımdan yüksek tutulmuş revaklı namaz kılma bölümüdür. Aynı zamanda son cemaat mahalli beş kubbelidir.

Mazgal pencereler ile camiinin aydınlatılması sağlanmaktadır. Simetrik pencere vitraylarıyla estetik görünüm sağlanmıştır.

Yapının ana malzemesini taş ve tuğla oluşturmaktadır.