Menemen'de "Şeriat isterük!" naraları attırarak sahaya sürdükleri birkaç esrarkeş "Kubilay'ın başını kesti."...

Devleti yönetenler böylece "irtica" butonuna basmış ve halk ile İslâm arasına bu bahane ile aşılması mümkün olmayan setler/bentler inşa edilmişti.

Allah demek bile suç olmuştu. Okullarda yeni icat edilen “Tanrı”nın trampetleri çalacak ve herkes bu sese uyacaktı.

Köy enstitüsü mezunu öğretmenler, “Çağdaş Türkiye”nin mimarları olarak körpecik beyinleri çoktan imara başlamıştı... O yıllarda velisinin dindar olduğu bilinen öğrencilerin işi daha da zordu. Çocukları ile imtihan edilen aileler sınıfta kalacak bir harekete asla tevessül edemezdi. Aksi durumda çıraları yanar, istikballeri sönerdi!

Gel zaman git zaman bu devran hep böyle sürdü gitti. Halkı yönetmiyormuş gibi yapan iktidarların kurulan yeni cumhuriyetle birlikte döşenen raydan çıkması mümkün değildi. Hepsi "zinde güçlerin" talimatına uygun hareket etmeye mecburdular. Önlerinde Menderes gibi bir örnek dururken perde gerisindekilere biat etmemek olmazdı...

Onlar kurdukları tezgâhta Kubilay'ın başını kurban eder, sonra Gestapo usûlü halkın değerlerine karşı kasaplık yaparlar!

Bugün Kubilay'ın kesik başını IŞİD gibi örgütler sallamaktadır.

"Kahrolsun şeriat!" nidaları ile sokaklara dökülenler Uğur Mumcu'nun kanı ile beslendiler!

Perde önünde onun ölümüne ağıt yakanlar, perde gerisinde şuursuz kitlelere söylettikleri "kahrolsun" sloganının şerefine (!) kadeh tokuştururlar!

Varsa yoksa Atatürk motifini işleyenlerin, ona tapınan kitleyi harekete geçirecek motivasyonlara ihtiyacı var! Bu ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak mal çok nasıl olsa! Yetmedi mi, cübbeli gibileri sahaya sürersin!

"Bak işte o bile böyle diyor!" dedirtir, mâni olmaya çalıştığın hareketin önünü kesersin. Bu da kesmediyse, onun söylemini haklı çıkaracak kurşun askerleri devreye alırsın!

15 Temmuz 'Aydınlık Savaşçıları" zaferine kadar kimseciklerde darbecilere direnecek mecal yoktu.

Darbeciler dersini aldı. Ama uslanmadılar. Hâlâ iş peşindeler! Ellerini ovuşturuyor, fırsat gözlüyorlar! Himmet Joe Biden diyorlar! Sahada birbirleri ile mücadele ediyormuş gibi hareket eden unsurları aynı çatı altında birleştiren güç darbeci domuzların ana karargâh merkezidir. O merkez, MOSSAD denetiminde, CIA güdümünde çalışan uzman ekiplerin faal olduğu her yerdedir.

Baran Dergisi 725.Sayı