İsmailağa Net programında konuşan Fatih Kalender hoca, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabını yorumladı.

Kalender, “Bir Müslümanın faizle iştigal eden bir bankayla bu türlü bir akde girmesi, -velev ki gayesi parasını muhafaza, parasının değer kaybını korumak, devletin bu imkanından fayda temin etmek kastı da olsa- kati surette buna fetva vermek uygun değil, caiz değil, açık bir şekşilde sen bankayla bir anlaşma yapıyorsun.

Yani ben sana borç veriyorum, sen de bana bu borcu fazlasıyla ödemeyi taahhüt ediyorsun, ben de bu şartla sizinle akit yapıyorum. Yani karz yoluyla oluşan faizdir. Dolayısıyla bunun caizliğini konuşmaya gerek yok. Açık faizdir.

Peki meseleyi finans kurumlarıyla düşünecek olsaydık; hani finans kurumlarında katılım hesabı, gerçi biz cami olarak an itibariyle katılım hesabında paranın nemalandırılması noktasında, bir de karı yansıtmada kar hesaplanması sıkıntılarından kaynaklı olarak bunu da caiz olmadığını ifade ediyoruz. Ama diyelim ki, meşru bir çerçevede olduğunu düşünecek olursak, bir Müslüman gerek faizli banka olsun gerek finans kurumları olsun, sadece kastı parasını nemalandırma, parasını arttırmak oradan maddi olarak bir gelir temin etmek kastı olursa olsun bu şekilde bir ameliyeye girmesi caiz değildir, Müslümana layık olmayan uygun olmayan bir ameldir. Bir de kati surette faizdir zaten, Allah’a harp ilan etmektir. Rabbim muhafaza buyursun.” dedi.