Danışmanlık şirketinin hazırladığı "2022 Politik Risk Görünümü" raporunda yer verilen "Sivil Huzursuzluk Endeksine" göre, 198 ülkeden 101'inde, bu yılın üçüncü çeyreğinde sivil çatışma yaşanması yönündeki riskin artış gösterdiği belirtildi.

Raporda, son dönemde rekor seviyede artış gösteren enflasyonist baskıların ve Ukrayna'daki savaşın oluşturduğu olumsuz koşulların bu ülkelerde sivil çatışmaları tetikleyebileceği bildirildi.

Raporda, çatışma riskinin artış kaydettiği ülke sayısı dikkate alındığında, 2022 yılının üçüncü çeyreği itibariyle endeksin danışmanlık şirketi tarafından hazırlanmaya başlandığı 2016'dan bu yana en yüksek en artışın kaydedildiği belirtildi.

Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla küresel ölçekte 43 ülkede sivil çatışma riskinin azaldığının görüldüğü belirtilen raporda, son dönemde artan hayat pahalığının Avrupa Birliğinden (AB), Sri Lanka'ya, Peru'dan Kenya'ya, Ekvador'dan ve İran'a uzanan gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde halk arasında hoşnutsuzluğu artırdığı kaydedildi.

Danışma şirketinin raporunda, daha önce 2020 yılında yapılan araştırmada Ağustos 2022 itibarıyla 75 ülkede sivil çatışma risklerinin artmasının beklendiği, fakat bu yılın ağustos ayına varıldığında ise aradan geçen zamanda sivil çatışma riskinin 120 ülkede yükseldiğine işaret edildi.

Raporda, dünyada ülkelerin yüzde 80'inden fazlasında hali hazırda enflasyonun yüzde 6 seviyesinin üzerinde seyrettiği, bunun da sosyo-ekonomik riskin kritik seviyelere ulaşmasına zemin hazırladığı vurgulandı.

Rapordaki ülkelerin yaklaşık yarısının sivil çatışma potansiyeli açısından "yüksek" ya da "aşırı riskli" olarak sınıflandırıldığı, ülkelerin büyük çoğunluğunda ise gelecek altı ay içerisinde mevcut risklerin daha da artmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Şirketin raporunda, Rusya ve Ukrayna arasında giderek artan gerilimin etkilerinin Avrupa'yı da etkisi altına aldığı ifade edilerek, Avrupa'da çatışma risklerinin en sert şekilde Ukrayna, Bosna-Hersek, İsviçre, Hollanda, Almanya'da yükseldiği belirtildi.

Raporda, gelecek dönemde hayat pahalılığı nedeniyle halk arasında artan gerilimin kendisini daha çok grev ve protestolarla göstermesinin beklendiği belirtildi.

Verisk Maplecroft'un Baş Analisti Jimena Blanco, olası sivil çatışmaların gündelik yaşamın akışına zarar verebileceğini, özellikle gelecek dönemde ucu hükümeti devirmeye gidebilecek kadar sert halk ayaklanmalarının oluşabileceği uyarısında bulundu.