●İbadet, ibadet illâ ibadet! Sonra, dünyada olsam da iki rekât namaz kılsam diye bu günlerimizi arayacağız. Onun için uyanalım.

●Sen anlat, vazifeni yap, gerisini Allah’a bırak. Hidayet Allah’tan…

●Sizin tuttuğunuz yol öyle bir yol olsun ki size uyanları cennete götürsün.

●Doğru demek için hoca olduk, eğri demek için hoca olmadık.

●Edep nedir bilir misiniz? Edep hadlere riayet etmektir. En büyük edep de Allah (Celle Celâlühü)’nün ilahi hududu olan şeriatı muhafaza etmektir.

●Müslümanın her işi temiz olacak ve düzenli olacak.

●Dalaletle hidayet kazanılmaz…

●Bu kibri eritmenin çaresi vardır. İnsan ibadet ederken Allah-u Teâlâ’dan öyle haberdar olmalı ki başka hiçbir şeyden haberdar olmamalıdır. İşte böyle eritilir benlik duygusu.

●Vaaz-u nasihatler kalp tarlasının yağmurudur…

●Tevazu sahibi insanlar ayaklarına bakarak yürürler. Kibirli kimseler gururlu bir şekilde dimdik yürür.

●Kâinat edebini muhafaza ediyor, asıl mükellef olan insan edebini muhafaza etmiyor.

●Bazıları: “Benim babam hacı idi, anam hacı idi” derler. Anan yese sen doyacak mısın?

●Edep oldu mu Allah’ın lütfu bize teveccüh ediyor, edebimiz yoksa Allah’ın lütfu bizden dönüyor.

●Ağzını tut, gazabını yut, kötülükleri unut.

●Yollara tükürmeyin. İnsanın ağaçlardan bile utanması lazım…

●Dünyaya (meyletmemek için) sabretmek oruca benzer. Dünyaya sabretme orucunun iftarı da ahirettir. Dünya isteklerine sabretmek insana zor gelir. Nefsin şeytanlıklarından Mevlâ bizi muhafaza etsin.

●Allah rızası için birbirinizi severseniz kuvvetli bir halat gibi olursunuz. Eğer birbirinizi sevmezseniz kopacak halat gibi olursunuz. Halat koptu mu idare kâfirin eline geçer.

●Câminin içinde gürültülü konuşulmayacak hatta hiç ses çıkmamalı, dinin gayrisinde bir şey konuşulmamalı.

●Her meslek sahibine mesleğinde hürmet etmek lazımdır…

●Pehlivan olmak lazım! Pehlivan olmak ne demek? Dünyayı kâle almayan, nefsini yenen ve ölümden sonrası için amel eden.

●Kul, Allah’ın sevgisini tattığı zaman, Allah onu kendi kusurlarına muttali kılar. Böylece o, başkalarının kusurlarını görmez olur.

●İnsanları çekiştiren kimsenin hali, bir mancınık kurarak güzel amellerini doğuya, batıya her yana atan kimsenin haline benzer.

●Her şey bitmeye mahkumdur. Eğer o nefesleri iyi yere sarf edersen onlar bitmez.

●Karınca bacağı kadar ekmek atmayın. Bu bizi helak eder.

●Ders vermek için içeri giren biri, (büyük) hoca olmasa bile yüksek biridir. Adaba uymak için ayağa kalmalıyız.

●Abdestsiz durmak, dolaşmak, bir Müslümana yakışmaz.

●Toprağın altı olan kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Bu toprağın üzerinde edepli gezmelidir.

●Dünyanın fakirliği tükenir ama ahiretin fakirliği tükenmez.

●Nuh (Aleyhisselâm)ın bin senesi bitti de bizim elli senemiz mi bitmeyecek?

●Fâni dünya ne kadar duracak ki, ziyneti ne kadar dursun?

●Dünyada hep imtihan üzereyiz, bütün azalarımızla beraber imtihandayız.

●Ey Müslümanlar! On paralık dünya için kalaycının çırağı gibi o yana bu yana dönmeyelim.

●Dünyaya güvenmek, örümceğin ağına güvenmek gibidir. Dünyaya güvenen ahmaktır.

●Bir hayat ki sonu cehennem, bu hayatın sefasından ne çıkar? Bir hayat ki sonu cennet, bu hayatın cefasından ne çıkar?

●Vatan bizim canımızdır, medresemizdir, evimizdir, her şeyimizdir. Vatanımızı düşmana kaptırırsak malik olduğumuz her şeyi de ona kaptırmış oluruz.

●Biz dünyaya sofradan helâya, helâdan sofraya gidip gelmek için mi geldik?

●Bir kere dünyaya geldik, yakayı ele verdik. Doğru yaşamaktan başka çaremiz yok.

●Din ilimle kaimdir. İlim öğrenilmezse din sıfıra iner, yok olur. Onun için ilmin şerefi çok büyük. Lakin tek başına ilim de kalbi tasfiye etmez. Kalbin tasfiyesi ile nefsin tezkiyesi fıkha göre amel etmekle olur.

●Bugün İslâm’ı, Kur’ân’ı kurtarmak zamanıdır ama hani nerede?

●Yâ Rabbî! Ehl-i küfrü zelil eyle, Ehl-i İslâm’ı aziz eyle.

●Yarın Allah’ın huzuruna çıkacağız. O’nun sevdiği halde çıkalım. Sevmediği halde çıkmayalım. O’nun sevdiği hal nasıl olur? Amel etmekle, bilgili olmakla, gıybet etmemekle, başkalarına yardım etmekle, kimsenin aleyhine konuşmamakla.

●Yarın ben cehennemde isem, bugün bütün dünya benim olsa ne yapayım?

●Yokluktan korkarak kıymetli vakitlerini dünyalık peşinde harcayanlar en büyük yoksulluğa düşmüş olanlardır.

●Dünya sevgisi insanı şaraptan daha sarhoş eder ve ateşe girmeye cesaret verir.

●İnsan dünyada tam istediği gibi yaşayamaz, bazen rüzgarlar gemilerin istemediği taraftan eserler.

●Eğer ağalık, mal, mülk, insanı büyük etseydi Ebû Cehil’i ederdi. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh) nerede, Ebû Cehil nerede?

●Bela insanı düzeltmez. Öyleyse: “Bela ver” değil, “Hidayet ver” diyeceğiz.

●Yâ Rabbî! Sen bizim elimizi ayağımızı, kulağımızı her şeyimizi görüyorsun. Bizi uslu eyle, kanaatkâr eyle.

●Dinimiz kendimize uymaz. Biz dinimize uyacağız.

●Mevlâ’nın helal ettiği şeylerle yaşıyorsan cennetlikler defterindesin, Mevlâ’nın haram ettiği şeylerle yaşıyorsan, cehennemlikler defterindesin.

●Yaptığımız amel, adet haline gelmiş, halbuki bir insan düşünse ben Allâh-u Teâlâ’nın murakabesi altındayım, melekler her saniyemizi yazıyor, ancak o zaman ameller ibadet olur.

●Bilgimize bilgi katalım, ne kadar bilirsek derecemiz o kadar artıyor. Ama bir şartla bildiğinle amel edeceksin.

●Tekkeyi bekleyen nimete kavuşur. Dünya çalışma yeridir, çalışanın yüzü ak olur, kalbi pak olur.

●İnsanın her an öğrenmeye ihtiyacı var, öğrendiğini tekrar etmeye ihtiyacı var.

●Amel, bildiğimizi tatbik etmek demektir. İslâm’ın şartlarını, imanın şartlarını tatbik etmektir.

●Eğer kulluk yapmak istiyorsan, Mevlâ’nın sevmediği şeyi yapmamalısın. Hazırlıksız bir ölüm çok zor bir şeydir.

●Yâ Rabbî! Bizi öyle çalışkan eyle ki bizi görenler bizden çalışkanlık alsınlar. Bizi öyle tembel etme ki bizi görenler bizden tembellik almasınlar.

●Söylemekte âlim gibi, amelde ise cahil gibiyiz.

●On paralık şeylerden sebep Rabbimizin rızasını kazanmaktan geri kalabiliriz. Dikkatli olalım! Allah-u Teâlâ’ya çok sığınalım.

●Allah’ın lütfu çalışanlaradır. Bize vuslat için Kur’an yol olmuştur.

●Rabbimizin emirlerini yerine getirmemektense vallahi ölüm bizim için daha hayırlıdır.

●Amel zordur ama sonu tatlıdır. Çalışmak yok bizde, yok!

●Vallahi billâhi tallahi Mevlâ hesap soracak: “Nimetlerimin karşılığı nerede?” buyuracak.

●İnsan sokaklarda gezerken de tam bir Müslüman olarak gezmeli. İslâm’ı yaşamazsak millet bizi görür, İslâm’dan nefret eder.