Müslümanlara karşı öfkeli, seküleristlere karşı hoşgörülü ve zelil olan Mustafa İslamoğlu her fırsatta pis dilini İslâm’a uzatmaya devam ediyor.

“İktisat Kongresi” görünümlü “NATO Kongresi” “İktisat Kongresi” görünümlü “NATO Kongresi”

İslâmî müktesebatı tümden reddederek, İslâm’ı kendi kıt anlayışına göre yontamay kalkan ve soyadından başka İslam’la hiçbir alakası olmayan İslamoğlu sosyal medya hesabından, bu sefer de şeriata dil uzatma cüretinde bulundu.

ŞERİAT TUZAĞI

“şeriat” dedikleri şey, kendi dikta ve tiranlıklarına buldukları kılıftır.

şeriat ne ve kimin şeriatı?

- kapitalist suudilerin sünni şeriatı mı?

- molla diktatörlüğünün şii şeriatı mı?

- taliban’ın narkotik şeriatı mı?

- katil el-beşir’in kleptokratik şeriatı mı?

Paylaşımında Şiî mollarına giydirerek kendi sapık itikadını da gizlemeye çalışan İslamoğlu’na şeriat hususunda ne söylersek söyleyelim, kendi zihnindeki “İslam”a uymayacak. Fakat kendi tapındığı Batılı dostlarının bile Taliban’ın ülke genelinde haşhaş ekimini tamamen yasakladığını, narkotikle ciddi manada mücadele ettiğini, ekim yapılması durumunda ihlal edenlerin Şer’i hukuka göre cezalandırılacağını açıkladığı halde İslamoğlu ısrarla Taliban’a iftira atmaktan geri durmuyor.

Şeriat geldiğinde ve bunun pratiğinin hayat üzerindeki hakimiyeti tesis edildiğinde şeriat dediği şey neymiş görecek bu Mustafa.