Ölüm Odası B/Yedi: Kayyum (Bütün Fikrin Gerekliliği) - 320

Ölüm Odası B Yedi 07.07.2016, 18:03
Ölüm Odası B/Yedi: Kayyum (Bütün Fikrin Gerekliliği) - 320

NAKŞÎ Şeyhleri’nin okuttukları ve talebelerine “okutabilir” diye icazet verdikleri, SÜLEYMAN El-Cezûlî Hazretleri’ne âit Delâilü’l Hayrât isimli eserin “Esma-i Nebi” bölümünden, MUSADDIK’a: “Doğrulayan, tasdik eden”… İBDA Diyalektiği’nin, eserler boyu, yerine göre vurguladığı “Doğrulayıcılık usûlü” bahsini hatırlayınız… An başta, “Bütün Fikrin Gerekliliği”nin; Allah ve Resûlü’nün kitablarının, ona tâbi büyüklerin yol ve izlerini, tersinden İslâmı gerçekleyenlerin aslı İslâm’da hakikatlerini, doğruluğunda toplayıcı bir hakikat mihrakı… Topyekün Kâinat, bütün varlık ve oluşlarıyla bu ihtiyacı gösteriyor ve “Mutlak Fikre” isteyerek istemeyerek tâbi; bunu gösteren… Yine, İMAMÜ’L MUTTAKİN’e: Takva Sahiblerinin İmâmı…  “Fikir Çilesi Haysiyeti” denilen şeyi temsil edenlerin; günümüzde “BD-İBDA” mimarlarının… Takva mevzuumuz bu… KEFİLE: Kendisine inananlara kefil olan… RUHÜ’L KISTA: Adaletin Ruhu… Bütün bu isimler; BD-İBDA’yı tâkib edenlerin yakından şâhid oldukları amellerin kutbunu işaretleyici.

*

BÜTÜN FİKRİN GEREKLİLİĞİ: 2154: KAYYUM-Başlangıç, nihayet ve yeniden oluş gibi hâllerden münezzeh, kaim ve daim ve var olan Allah; bütün eşyanın kendisi ile kaim olduğu. “Ve kul plânında Mutlak, Allah Sevgilisi; varlığın, O var diye varolduğu, dünya ve ahirette necat ve iyilikler yolunda cem edici olduğundan, Kayyım’ı. Peygamberler, sahabîler, tâbiler, fakîhler, veliler ve payları nisbetinde mü’min ve müslümanlar, tâbilikleri nisbetinde bu mânâdan”. (Ululuk rengi olan siyah, Zuhal yıldızı’nı sembolize eder; ve Allah’ın “Kayyum” isminin nuruna işaret… Şamî, Rumî, gece, karanlık; siyah… Bütün Fikrin Gerekliliği: 2154: Mehdî Muhammed)

*

Süryanice, FARMUNORO-Kayyum: 1589: ŞERİF-Şerefli, mübarek. “Peygamber neslinden ve Hazret-i Hasan soyundan gelenler”. (İngilizce, Sheriff-Şerif. Komiser: 559: SEYYİD MUSTAFA NUR. “Allah Sevgilisi’nin isimleri”… Süryanice, Batilo Hfuğyo-Bomboş Devir. “Atlas tabakası: Allah’ın yaratmasına mahsus, semavatı var eden devir-hareket ve Burçlara hisselerini verirken kendisi o olmayan boşluk. Sırr: Şiddetli sıcak ve soğuk, bu mahalde Allah’ın  iki yaratma  âletidir”: 559: Magnonuto-Süryanice, “Merhamet”… Allah’ın Rahmet ismi, bütün isimlerini kuşatan ve Rahmanî sıfatı, kulun tesbihat ve duasını, kendi nefsine vacib kılarak, yaratan… Süryanice, Etnamvas-Kanunlaşma: 559: Etnamvas-Süryanice, “Kanunlaştırma”… Ur ilmini bilen - Ur, seretan menzili, insanın yaratılış, yaratılıştan hasta, yâni eksik, tekâmülü ile ilgili oluşu meselesine âit. O aynı zamanda, Allah’a dönecek olan, dönen, yâni istenen.  Hasta, hasten mastarından. Danimarka dilinde, Hest, at demek. At murad; Allah yönünden İnsan, İnsan yönünden Allah”: 559: Tkanje-Boşnak dilinde, “Dokuma”… İbranice, Ur-Ateş. Âyet meâli, “Denizler tutuştuğu zaman”. Allah o menzilde, salih kullarına imdad ile, onu geriye döndürmez. Murad, murada mutabık; faaliyet ve fiil, gizlinin gizlisi. Metin, kuvvet veren Allah; ve kulda gayrına yer vermeyen metanet: Ur-İbranice, “Şehir”. Allah Sevgilisi’nin, “bütün âlemlerce tanınan” mânasında bir ismi. Zuhur… Kaptan Kusto Müslüman. “Mukaddimem, takdim yazım”: 559: Cosubo Bsoto-Süryanice, “Hekim muayenesi”. Hekim; Hakîm. “Herşeyi yerli yerince eden. Varlığın hakikatini muttasıf”. Hakîm: Allah’ın, Allah Sevgilisi’nin bir ismi. Allah’ın salih kullarının bir vasfı. Ve malûm isim, Esseyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık”; BD-İBDA)

*

KAİM-Ayakta duran. Mevcut. Baki. Vaktini ibadetle geçiren. Yerine geçen: 142: MEN ENE?-“Ben Kimim?”… KAİME-Uzun bir kâğıda yazılan ferman. Yaprak. Altun, gümüş vesair madenî para yerine geçen, –değeri yerine geçen–, kâğıt para. (İcazetnâme mahiyetinde, Takdim ediliş yazım: Kaptan Kusto Müslüman): 147: İKAME-Oturtmak. Meydana koymak. Ayağa kaldırmak. Kıyam etmek. (Kayyum, İBDA!)
 

NETİCE
(ŞEHİD DERVİŞ MUHAMMED)
 

LEVHA: 25 Haziran 1985... SAPANCA Gölü… Televizyon dizi filmindeki Emniyet Müdür Yardımcısı KOMİSER Enrayt ile bir sandaldayız… Ama garib birşey; SU AYGIRI’nın çektiği tuhaf bir sandal… Su aygırının BOYNUZLARI var… Komiser, suyun içindeki batık şehir enkazını gösteriyor ve “Hind-Çin” karışımı bir medeniyete âit şehri araştırıyoruz!” diyor… Göl, Batı ülkesinde… Batı’da “Hind-Çin” karışımı bir medeniyete âit bir şehrin bulunuşuna şaşıyorum… Eski çağlarda… Gölün kıyısında, tarihî binaların enkazı var… Ve yan tarafına uzanmış, büyük bir tepe cüssesindeki muazzam MERYEM ANA heykeli… Komiser Enrayt, “Ebegümeci” dediği MARUL benzeri bir şeyi koparıyor ve “Bunu Büyükannem çok sever, iyi bakar!” diyor… Büyükannesi, HANİFE Erdiş, yani Babaannem imiş!

*

SAPANCA: 1558: SIBGATULLAH-Allah’ın dilediği tarz, mânevî renk, biçim ve şekilde yaratması. İslâmî ahlâk ve karakteri halketmesi. Allah’ın dini. “Bürünülmesi gereken sıfat”… Süryanice, BURO AŞİŞ MAFRGUTO-Çöle İnen Nur: 2558: COBUDO D’LO MELTO HGO-Süryanice, “Kelimesiz düşünmek Yaradanı”… SEYYİD MUSTAFA NUR. “Allah Sevgilisi’nin üç ismi; rüyâda okuduğum”: 559: NURPAŞ-Nur saçan… ABDÜLLATİF-Bir ismi de “Lâtif” olan Allah’ın kulu: 559: KAPTAN KUSTO MÜSLÜMAN-Takdim ediliş yazım… Süryanice, ŞAMŞORO FRAQTİQO-Fiil cini. “Gizli fiil”: 1560: CESRİN ŞATO SMİDOİT-Süryanice, “20 Sene Beraber”. (Svahili dilinde, Nijuu-Bitti. Netice. Hatm: 79: Nijuu-Japon dilinde, “Yirmi”… Rüya’da gelen mânâ, “500 at bitti + 500 at lâzım”; Mehdi’ye… At: Hayl. Düşünce. İstikbal. Devam… Japonca, Uma-At: 47: Bahm-Çok siyah olan şey. “Siyah renk, Allah’ın Kayyum ismi nuruyla ilgili”… Japonca, Nijuu Uma-Yirmi at: 126: Vasl-Kavuşmak. Birleştirmek, ulaştırmak… İnteha-Bitti. Netice: 466: Üstad… Münteha-En son yer, netice, uç: 1505: Erdiş - Salih… Lâzım-Lüzumlu, gerekli. Bir şeyden asla ayrılmayan. Bir işte beraber bulunmasına ve vücuduna ihtiyaç olan şey: 506: Nakşbend… Bistar-Berrak. “Bist: Yirmi”: 673: Mehdî Derviş Muhammed… Yevmiye: Hoca ve talebesi, buna dikkat et. Meselâ Büyük İskender’in hocası, Aristo idi; tarihte de hep böyle!”… Süryanice, Qfiso Sebro-Mücerred fikir: 420: Actio-Lâtince, “İş yapmak. Aksiyon”… Fikir Kahramanı: 706: Aktör… Boşnak dilinde, Proziran-Berrak: 476: Cautos-Lâtince, “Kaya. Maden kütlesi. Büyü”… İngilizce, It’s Over-Bitti. Netice: 1673: Ronuyuto-Süryanice, “İdeoloji-İdeal Fikir”. Kulun ameli neticesi… Hakîm-Herşeyi yerli yerince eden: 78: İbda’-Yürüyen Büyük Doğu… Nakd-Madeni para. “İrfan büyüsü. Tedavül büyüsü”. Bir şeyin bedelini peşin olarak ödemek. Servet. Seçmek. Saymak. Bir şeyin iyisini kötüsünden ayıran. “Farukî”. Münekkid. Ayar eden: 2154: Bütün Fikrin Gerekliliği - Hep bâki usul, metod, sistem)

*

Almanca, BOOT-Sandal: 414: KUSTO MÜHRÜ… DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-332 mührü. “En küçük ebcedle”: 414: KBOŞO-Süryanice, “Mihfer. Asa. Hücum. İstilâ. İşgal”… Süryanice, GAVN ŞAYO-Gök mavisi. “Kelime-i Tevhid nuruna işaret eder”… Süryanice, CESRİN ŞNO ŞAVYOİT-Yirmi Sene Beraber: 1413= 414: TUBO-Süryanice, “Güzel. Tohum”… Ermeni dilinden, KAKHARD-Büyücü: 414: TUBO-Süryanice, “Saadet”… Süryanice, İDACTO-Niyet: 415: İDACTO-Süryanice, “Haber… Süryanice, D’OTE-Gelecek: 415: RABONO MCALYO UHDONO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”.

*

İngilizce, RIVER HORSE-Su aygırı. (River-Nehir: 1417: Necib Fazıl Kısakürek… Horse-At: 1279: Pasqyre-Arnavutça, “Ayna”… Süryanice, Bqoro Muho-Zihin kontrolü. “Dizgin”: 279: Zenberek-Hareket ettirmeye yarayan yay. “Kusto. Yakınlık”… Süryanice, Gelfono Som-Kanat takma: 1279: Uruc-Yükselmek. Yukarı çıkmak… Hatırla: “Solucan kanat taksa, yerde sürünmez olur!”… Arabça, Dudet-Solucan: 414: Gubto-Süryanice, “Küçük Kuyu”… İbranice, Pîr: Kuyu. Maden ocağı): 1696: RESULT-İngilizce, “Netice”… HAFİYE-İnsan bedeninde gizli olan can. Gizli. Mesrur. “Gizli şeyleri araştıran”: 696: FİKİR KAHRAMANI… MÜTENEVVİR-Nurlanmış, parlayan. “Münevver”: 696: TEVFİR-Arttırma, çoğaltma. Bir kimsenin hakkını tam olarak verme.

*

Süryanice, MŞALTO-Şerif. Komiser: 1855: KUSOYO SETRO-Süryanice, “Gizli Sır”… MANZUR-U NAZAR-I PİRAN-I KİRAM-Keremli pirlerin nazarlarına görünen: 2854: BORUYO D’LO MELTO HMAS-Süryanice, “Kelimesiz düşünmek Yaradanı”… MANZUR-U NAZAR-I PİRAN-I KİRAM: 2854: TLİTOY-Süryanice, “Müselles. Üç. Üçlü. Üçleştiren. Üçgen”. (Tali-Tilâvet eden. İkinci derece. Sonradan gelen: 441: Kısakürek… Teslis-Üçleme: 1440= 441: Salih Mirzabeyoğlu)… DERVİŞ MUHAMMED MÜHRÜ: 1856: SEYYİD SALİH MUHAMMED. (Seyyid Muhammed Salih: 295: Milkdar-Hükümdar)… Arabça, EL-KUBDAN KUSTO MÜSLİM-Kaptan Kusto Müslüman. (Müslüman: 221: Muhammed Salih-Denizde deniz içi hayatı kurcalayan… Levha: 8 Şubat 2004… Hayran, sanki bizim dergilerden alınmış, bizimle ilgili bir yazıyı, gazeteden altını çizerek gösteriyor. Benimle ilgili. Ben o yazıyı bölümlere ayırarak, galiba kendi kitabıma almışım. Yâni haberdarım. Orada kalemle çizerek, “Salih Muhammed” isminin adaşım gibi benimle alâkasının olduğunu gösteriyor; ilgisinin de. O ismin, bir fedaî eyleminde şehîd olan kardeşlerimizden biri olduğu!): 1856: QAYTUNO ŞUNOYO-Süryanice, “Ölüm Odası”.

*

BATIK ŞEHİR-Gözden kaybolan şehir. Malûm gaib şehir. (Lâtince, Elabor-Kayb olmak: 240: Besmele sayısı. “Levha 24 Şubat 1988... Parmaklarımla saya saya besmele çekiyorum, 240’a tamamlıyorum”… Mir: 240: Rum-Batı. Gece. Şamî. Anadolu… Levha: 11 Ekim 1988… Babama fikrî birşey anlatıyorum ve muhtemel muhalefetini peşinen kırmak ister şekilde, “yani iş dönüp dolaşıp Bütün Fikrin Gerekliliği davasına çıkıyor; bunu anlıyor musunuz?” diyorum… Babam, beklemediğim bir uysallık ve tabiiyet ile ve güleryüzlü bir şekilde cevab veriyor: “Tabiî oğlum! Bu Baban öyle bir Rum ki, hep onu anlatıyorum!”… Hep onu anlatıyormuş… Maksim-İbranice, “Büyüleyici”: 240: Maksim-Taksim edilecek, dağıtılacak yer. Suyun kollara ayrılma yeri… Menaf-Dağın sivri yeri. “Bit. Sıfır. On. Leysî. Yokluk”: 240: Mer-50 sayısı. “Yevmiye: Bir Eczahanede, her biri 50 gramlık bambaşka ilâç şişeleri arasında biricik vahdet noktası nasıl sadece 50 gramlık kemmiyet ölçüsünden ibaret kalıyorsa!”… İşte Bütün Fikrin Gerekliliği… Romen dilinde, Magar-Merkeb. “Uzun zaman. Dil, lisan”: 1240: Remzo Zoze-Süryanice, “Para kuvveti”. İrfan kuvveti. Değerler arasında dolaşım ve değişim kuvveti… Elf hisan-Bin at. “Bin şeyle ünsiyet eden gizli fiil”: 240: Verbal-İngilizce, “Katlama”. İBDA’nın bütün eserleri boyunca katlanan, “Bütün Fikrin Gerekliliği”… Süryanice, Kusito Celeyo-“Üst başlık”. Kaptan Kusto Müslüman: 4240: Trescar Bciro Yaldo Nos-o Dmiro Taşruro-Süryanice, “12 sığır yavrusundan biri, mucize beyanıdır!”; rüyâda okuduğum bir yazı… Mi’san-Nabız yeri. Bilek: 240: Mukannen-Muntazam. Tertibli. Kanun ile vacib olan. Zaman ve miktarı hiç şaşmayan, safha safha beliren. Tertibe dahil olarak, karar bulmuş olan): 1021: KAMER Menzilleri’nin, biri bozulunca diğeri devreye giren 21 sistemi. (Huş-Kalb: 309: İngilizce, Rock-Kaya. “Maden kütlesi. Büyü”. Arnavutça, Doro Dahbonoyo-Altun çağ: 305: Hurufiye-Harfler ilmi. Ebced.)

*

İngilizce, THE SUNKEN CITY-Batık şehir: 1016: OY-Moğolca, “Akıl. Bilgi. Hafıza”… Süryanice, TİRTO-Niyet. Vicdan: 1016: HAVA-İbranice, “Olmak. Var olmak”. (Cedi: Oğlak. “Tos vuran”… Cedîd: Yenileyici… Oğlak Burcu, 21 Aralık-19 Ocak arası, unsuru Toprak, tabiatı Kuru-Soğuk, türü Önemli-Hareketli, yıldızı Zuhal, vücutta tesir yeri Dizler-Eklemler, cinsiyeti Dişi, simya’da Mayalandırma safhası)… Kürtçe, ÇÜZ-Bitkide yeni sürgün. “İçyüzde Leysî”: 1016: SYSTEMATICAL-İngilizce, “Sistemleştirme”… Boşnak dili, PACAT-Mühür. “Derviş Muhammed-442”: 1016: BAZGO-Süryanice, “Öküz. Tek”. (Hasır-Kısma. Kısaltma. Tecrid. Muhasara. İçine alma: 4299: Derviş Muhammed. “En büyük ebcedle”… Sevr-Öküz. Boğa Burcu: 706: Havk-Halka denilen yuvarlak… Fikir Kahramanı: 706: Aktör)… Karaçay-Malkar dilinde, CÜZ-Yüz sayısı. (Miat: Yüz. Yüz sayıları… Aynı ebcedle, Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu): 2016: SEYYİD Abdülhakîm Arvasî + SALİH Mirzabeyoğlu.

*

Süryanice, TOBECTO-Ebegümeci. “Erkek kelimedir”: 16: ÇÜZ-Bitkide yeni sürgün… Boşnak dilinde, PETSTOGODİSNJİ-Beşyüz yıllık ağaç. Beşyüz yıl süren töre, yasa. “Katlanan”: 2016: BOJA-Boşnak dilinde, “Boya, renk. İz. İşaret. Gölge gibi”. Devam eden dava… HUBBAZÎ-Ebegümeci. (Hubz-Ekmek: 617: Tecrid-Eleye eleye azaltma, küçültme, kısma. Derinleşme): 620: TARİDO-Süryanice, “Marul”. (Mehded: Acı marul… Yevmiye: Marulun göbek yapraklarından olmak isterim!)… Süryanice, HUTRO-Azimet: 260: HATİRA-İbranice, “Kürek çekmek”… Moğolca, HATAYR-İnce, narin: 620: TELKİF-Telkin etmek… MÜLUHIYYE-Ebegümeci dedikleri ot: 1620: RUCUTO-Fikir… Süryanice, QCORTO-Temel: 1620: GABORUTO-Süryanice, “Kuvvet”.
 

KIRKPINAR
(MEHDÎ DERVİŞ MUHAMMED)

 
YEVMİYE: Sene 1982… Kurban Bayramı’nın ilk günü… Zeyn-âb ile yanındayız… Sapanca KIRKPINAR Köyü’ndeki Neslihan Hanım’a âit bir yeri, sanıyorum 3-5 sene önce satıp daire aldığından ve onu kiraya verdiğinden bahsediyor ve ekliyor: “Şimdi Kırkpınar’daki yerlerin fiatı artmıştır. Gerçi Neslihan’ın dairesi de değer kazandı. 20 milyon olmuştur!”

*

KIRKPINAR-Kırk Pınar. (Süryanice, Arbcin- Kırk: 266: İstihrac-Bir şeyin içinden birşey çıkarmak. Bir mânâyı istidlâl etmek… Arbcin: Arab-Cin… Arab: Tabirci… Cin: Gizli… Arbcin: Gizli tâbirci… Tazi’-Arablar. İz sürme. “Tabirci”: 1417: Necib Fazıl Kısakürek… Süryanice, Cayno-Pınar: 1069: MTAKSONUTO-Süryanice, “Sistem”… Süryanice, Arbcin Cayno-Kırk pınar: 336: Muhtasıra-Kısaltma. Hülâsa… Süryanice, Hoşoyo-Halihazır. Şimdi: 336: Medicina Legale-İtalyanca, “Adlî Tıbb” demek): 1673: MEHDÎ DERVİŞ MUHAMMED… İbranice, ETS PRİ-Mayıs ağacı: 48625= 673: ŞATRANC-I UREFA’nın 100 Kabı’nın Ebced Toplamı… Boşnak dilinde, BİSTAR-Berrak: 673: URGANUN DA’ŞMOCO-Süryanice, “Kulak”. (Usmuh-Kulak: 737: Hâlid bin Velid)… Lâtince, TAURUS-Boğa: 673: BERAAT-Haşmet… RÜYÂ TABİR ETMEK: 673: TECRİS-Doğru fikirli etmek. “Aynı ebcedle, Ronuyuto-Süryanice, İdeoloji”… İngilizce, IT’S OVER-Neticelendi: 1674: SALİH İzzet Erdiş.

*

Boşnakça, CETRDESET VROLO-Kırk pınar: 1312: YAKAR-İbranice, “Azîz, saygı duyulan, değerli olmak”… MUABBİR-Rüyâ tâbir eden: 1312: MİRZABEYOĞLU… Boşnak dilinde, CETRDESET BUNAR-Kırk pınar: 1329: HIRAK-Hareket… Arnavutça DYZET BURİM-Kırk pınar: 680: MUHAYYİL-Tahayyül eden… Süryanice, ŞHODO FRİSO-Tecrid Hırkası: 680: QUBARNİTO-Süryanice, “Gemi Kaptanı”.

 
MAKSUD
(ŞATRANC-I UREFA’DAN)

 
Şatranc-ı Urefa’nın 96. Kabı, MAKSUD-Maksat. Arzu. Niyet: 240: FENİK-Gayet kerim ve necib olan… MUSADEKA-Dostluk: 240: MEN’AF-Dağın yüksek tepesi… Süryanice, MHİRO-Üstün zekâlı: 240: MAKSİM-İbranice, “Büyüleyici”… Arabça, KUFTAN EL-AHDAR-Yeşil kaftan. (Huder: Kökü derin olan ot… Hudare: Yeşillik. Bitki. “Berzah”… Hudare: Deniz. Göl. “İlim”… Hudara: Allah aşkına, Allah için… Hudara: Karanlık gece. “Siyah”… Yeşil renk, Ay’ı sembolize eder; ve Allah’ın “Hayy” ismi nuruna işarettir): 1240: EHL-İ BİRR-Kalb ehli. Hayır sahibi.

*

Boşnak dilinde, NAMJERA-Maksud. Niyet: 300: FİKR-Düşünce. Akıl. Rey. İstek… SAHRA-Yazı. Kır. Çöl. “Maden kütlesi. Büyücü”: 300: MÜNİR-Nurlandıran, ışık veren, ziyâ veren… Süryanice, D’SAHRO-Kamer. Ay: 300: KINKIN-Yol gösteren kılavuz. Suyun miktarını bilip kazan kimse… SARÎ-Gemici: 300: LENGER-Gemiyi yerinde sabit tutmak için atılan çapa… RESM-Yazma, çizme, desen. Eser, iz. İşaret, alâmet. Suret. Tertib. Tarz, üslûb. Fotoğraf. Âdet, usûl, tavır, davranış. Alay, merasim. Bir şeyi başkalarından ayıran tarif: 300: RAKK-Kitab. Sahife. Yaprak. Yama. “Rak’: Yengeç”… RESİL-Elçi. “Resl: Uzun saçlı”: 300: SUDUR-Olma, meydana gelme. Sâdır olma. Göğüsler, sadırlar. (Yengeç Burcu, unsuru Su, tabiatı Soğuk-Nemli, türü Önemli-Hareketli, yıldızı Ay, vücutta tesir yeri Göğüs-Batn, simya’da Çözme-Deberan safhası)… MESER-Soğuk, berd. Buz. “Sevinç”: 300: KURR-Karar. Soğukluk… Süryanice, LBİDO UKFONO-Yoğun bakım: 300: FİKR… En büyük ebcedle, DERVİŞ MUHAMMED: 4299= 1302: MİRZABEYOĞLU.

*

İngilizce, INTENT-Maksud. Niyet: 902: İSTİMRAR-Devam. Sürüp gitmek. Kavi ve daim olmak. “Kayyum”… BÜZR-Herkesin sözünü dinleyen: 902: SEBT-Yazma, deftere geçirme, bir yere kaydetme… SEBT-Hüccet, delil: 902: HABŞ-Cem etmek. Toplamak.

*

Almanca, ABSİCHT-Maksud. Niyet: 1484: SEBRO GABORO-Süryanice, “Fikir Kahramanı”… Süryanice, HEŞUĞOYO-Gizli: 484: DEJSTVO-Boşnakça, “Tesir”. (Süryanice, Yavnoit-Rum dili: 483: Bukno Frişo Qutnuto-Süryanice, “Başyücelik Devleti” demek)… MÜTEKEBKİB-Kaftanına bürünmüş: 1484: KAPTAN GUSTO MÜSLÜMAN.

*

Arnavutça, QELLİM-Maksad. Niyet: 116: MUHASEBE-Hesablaşmak. Hesab görmek… MÜ’Sİ-Teselli eden: 116: PESEND-Beğenmek, kabul etmek… MÜBDİ’-Yaratan. İcâd eden: 1116: AVN-İ ŞERİAT… Arnavutça, HENES-Aya âid: 116: DUKO-Süryanice, “Konak”… İ’DAM-İslah etmek. Muvafık kılmak: 116: MAHSUB-Sayılmış. Hesablanmış. Kaydedilmiş. Bir zâta mensub kabul edilen.

*

Fransızca, INTENTİON-Maksud. Niyet: 1967= 968: MEHDÎ Salih İzzet Mirzabeyoğlu… Süryanice, METHANONUTO-Merhamet. “Rahmet sırrı”: 968: TRİMİNO HERMO-Süryanice “Ölüm Odası”.


Baran Dergisi 495. Sayı
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yorumlar (0)
19
açık
Namaz Vakti 22 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Günün Karikatürü Tümü