Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından bugün yayımlanan raporda 11 ilde geniş çaplı yıkım yaratan depremde oluşan hasarın tahmini 2023 milli gelirinin %9'una denk geldiği belirtildi.

Raporda, depremin hasar tespitinin devam ettiği, hasar ve kayıp verileri geldikçe hesaplanan hasar miktarının artabileceğine dikkat çekildi.

Rapora göre oluşan hasarın yaklaşık %55'ini, yani 1.1 trilyon lirasını konut hasarı oluşturdu.

İkinci büyük hasar maliyetini ise 242.5 milyar lira, yani 12.9 milyar dolar ile kamu altyapısı oluşturdu. Sanayi, haberleşme, sağlık gibi konut hariç özel kesim hasarlarının ise 222.4 milyar lira, yani 11.8 milyar dolar olduğu hesap edildi.

Sigorta sektörünün kayıpları da dikkate alındığında kaybın yaklaşık 2 trilyon lira olduğu belirtildi.

Tahıl Koridoru Anlaşması sebebiyle buğday fiyatlarında düşüş bekleniyor Tahıl Koridoru Anlaşması sebebiyle buğday fiyatlarında düşüş bekleniyor

AFAD'IN YETKİLERİ ARTIRILMALI

Raporda, “AFAD’ın yetkilerinin artırılarak afet anında müdahale kabiliyetinin hızlandırılması ve afet yönetimine ilişkin aksaklıkların giderilmesi için AFAD’ın yeni bir kurumsal yapılanma ile yetki ve sorumluluk değişiklikleri yapılması” gerektiği ifade edildi. “İmar Kanunu kapsamında valilikler ya da belediyeler tarafından verilebilen yapı ruhsatının alınma sürecinin merkezi bir kuruluş ya da ilgili Bakanlığın denetimine tabi olacak şekilde yeniden yapılandırılmasının” önemine dikkat çekildi.