CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Konya ziyareti kapsamında ilk durağı “dedem” dediği, ailesinin “kökenini” dayandırdığı Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi’ oldu.

Adıyaman'da 108 kilo 850 gram skunk* ele geçirildi Adıyaman'da 108 kilo 850 gram skunk* ele geçirildi

Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi’nde CHP liderinin soykütüğüne ait bir bilgilendirme yapıldı.

Kılıçdaroğlu’nun Konya Akşehirli olduğu, dedesi Seyyid Mahmud Hayrani’nin Kureyşan Ocağı'na mensup olduğu ve Horasan Türkmenlerinden olduğu ve Ehl-i Beyt soyundan geldiği iddia edildi. Bilgilendirmede, “Kılıçdaroğlu'nun ataları Türkmenistan, Afganistan Türkistan olarak bilinen ve Horasan yakınlarındaki Hayran bölgesinden, Selçuklularla beraber dalgalar halinde Harran eyaletindeki Adıyaman beldesine, oradan Karaman eyaleti Konya Akşehir'e yerleştikten sonra 1243'te Akşehir'den, 1335'te Kayseri-Sivas bölgesindeki Alaaddin Ertena Beyliğinden ve 1466'da Karaman Beyliği'nden üç dalga halinde Tunceli'ye göçmüşlerdir” denildi ve şöyle devam edildi:

“Merhum Turgut Özal'ın özel kalem müdürü ve AK Parti eski milletvekili Fevzi İşbaşaran, Sayın Kılıçdaroğlu Gelirler Genel Müdürlüğü'nde görevliyken rahmetli Turgut Özal ile gece yarılarına kadar devlet bütçesi için çalışırlardı. Merhum Özal, sayın Kılıçdaroğlu'nu ayakta karşılardı. Merhum Turgut Özal, 'Türkiye'de peygamber soyundan gelen birçok aile vardır. Ancak benim tanıdığım iki aileden biri Kılıçdaroğlu ailesidir", diyor. Alemdar Yalçın'ın çalışmalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesinin Kureyşan ocağına mensup olduğu, Horasan Türkmenlerinden ve Ehli Beyt soyundan geldiği belirtilmektedir. Kureyşan cemaati, Selçuklu ve Osmanlı döneminde büyük saygınlığı olan Kureyşan ocağına mensuptur. CHP genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesi ve ataları bu cemaate mensuptur.”

İlahiyatçı Mehmet Hayri Kırbaşoğlu da bu ziyarette hazır bulundu.

Peygamber soyundan değil Ermeni soyundan geliyor

Araştırmacı yazar Cemal Toptancı, Kılıçdaroğlunun soyuna dair Baran Dergisi’ne verdiği mülakatta şunları söylemişti:

“Şu anda Almanya’da yaşayan Dersim Ermenileri Derneği var. Bu derneğin başkanı olan kripto Ermeni Almanya’ya gitmeden önce Türkiye nüfusunda Selahattin Gültekin olarak kayıtlıydı. Fakat Ak Parti’nin azınlıklara tanımış olduğu haklar muvacehesi kapsamında birçok kripto Ermeni kendi asıl kimliklerini bölgede deklare ettiler. Almanya’da mukim olan Selahattin Gültekin Dersim Ermenileri Dernek Başkanı’dır ve şu andaki vaftiz ismi Miran Pirgiç’dir. Pirgiç’in beyanatlarında Kılıçdaroğlu’nun anne tarafından Ermeni olduğu söylenmektedir. Kılıçdaroğlu kendisinin de Ermeni olduğunu söylüyor ve neden kimliğini gizliyorsun diyor.

Agos gazetesinde yıllarca yazılar yazan Ermeni tarihçi Sarkis Seropyan, Kılıçdaroğlu’nun aşireti konusunda (Kureyşan aşireti, ki bu aşiret Orta Asya’dan gelen Türkmen aşiretidir.) Dersim aşiretlerindendir. 17. yy’da Celali isyanları başlamıştır. Munzur’un eteklerinde yaşayan Ermeni halklara da Urim şehrinden olmadıkları halde zulüm yaparlar.

Munzur’un eteklerinde bir de Dersimo isimli saygın bir Ermeni papazı yaşar. Bu papaz ve çevresi Osmanlı'ya karşı isyan eder ve yenilerek dağlara çekilir. Uzun seneler sonra Celali isyanları bastırıldıktan sonra ortalık yatışır ve papaz Dersimo avanesiyle birlikte başlarına bir yeşil sarık bağlarlar ve şehre inerler. Artık Dersimo'nun ismi Seyit Ali olur. Avanesi de Müslüman isimler takarlar kendilerine. Cumhuriyetin ilk kuruluşunda soyadı kanunu çıktığı zaman 200 bin Yahudi, 800 bin Ermeni Müslüman ismi almak suretiyle bugün siyasi ve birçok arenada yer almış durumdalar. İstanbul’da birçok zenginin ismi Müslüman ama hepsi Yahudi kökenli.

Dersimo, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kureyşan aşiretinin başına geçer. Zaten o aşiret daha sonra deformasyona uğrar. Kureyşan aşireti Harzem'den göç eden Kızılbaş (Safevi tarikatı), Türkmen bir aşirettir; fakat sonra Ermeniler de bu aşiretin içerisinde yer bulur. Bu aşiret o günden sonra Osmanlı’ya sürekli isyan eder, hatta Ruslarla birlik olurlar. Ayrıca bu aşiret Kürtlerin de katilidir.”