Yıllardır İsrail, Amerikan İmparatorluğu'nun yardımı ve desteklemesiyle Filistin'i haritadan siyasi olarak silmeye çalıştı. Son birkaç günde, Filistinliler bir kez daha, kendilerinden çalınan toprak üzerindeki yerli haklarını ve egemenliklerini kolayca bırakmayacaklarını kanıtladılar.

Burada "egemenlik" terimini dar Avrupa-Amerikan anlamında "bir toprağı yönetme yetkisi" olarak kullanmıyorum. Daha ziyade, bir halkın ve atalarından gelen toprakları arasındaki derin, kullanılabilir olmayan bağlantıdan kaynaklanan yönetim yetkisinden bahsediyorum - bu bağlantı, diğer tüm siyasi dayatmaları anlamsız kılar.

Filistinlilerle Filistin arasındaki bu derin bağlantı, İsrail devletinin uzun zamandır silmeye çalıştığı şeydir.

Son zamanlarda, İsrail ile Arap devletleri ve özellikle İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilme çabaları bu silmeyi hızlandırdı. Her normalleşme adımıyla, dünya genelinde, diplomatlar ve politikacılar da dahil olmak üzere, Ortadoğu'nun Filistin'in önemli olmadığı, Filistin'in özgürlük, kurtuluş ve egemenlik beklentilerinin bölgenin geleceğine dahil olmadığı bir yer olduğu fikrine daha fazla insan inandı.

Filistinliler, İsrail'in günlük olarak kendilerine uyguladığı şiddeti küresel bir odak noktası haline getirmeye çalıştılar. Tüm cinayetleri, işkenceleri ve istismarları kaydettiler. Çalınmış evleri, toprakları ve diğer önemli kaynakları katalogladılar. İsrail devlet şiddetinin nasıl uluslararası hukuka açıkça aykırı bir şekilde özgürlüklerini ve insanlık onurlarını ellerinden alarak onları taciz ettiğini ve istismar ettiğini ayrıntılı bir şekilde belgelediler.

Uluslararası toplumun önde gelen üyeleri bu İsrail'in acımasızlığına dair tüm bu kanıtlara nasıl tepki verdiler?

Her türden enstrümanı kullanarak “Filistin hakkında daha fazla konuşmalıyız” Her türden enstrümanı kullanarak “Filistin hakkında daha fazla konuşmalıyız”

Daha kötü bir şeyle tepki verdiler.

İsrail'i desteklediklerini açıkça ve yüksek sesle dile getirdiler. İsrail'in kolonyal baskısına yardım ettiler ve temel olarak Filistinlileri kalan topraklarından sürme ve Filistin'i tarih ve küresel politika haritasından silme çabalarını yoğunlaştırması için teşvik ettiler.

Filistinliler, dünya dikkatini çekmek için onlarca yıldır diplomasi, siyasi savunuculuk ve silahlı ve silahsız direniş ve protesto denediler. Dertlerini dinlemeye istekli herkese aynı hikayeyi anlattılar, ancak bu çaba tıkanma noktasına gelmedi - aslında durumları daha da kötüleşti.

İsrail, Filistin'i ve Filistin halkını Arap ve küresel bilinçten silmeye yönelik çabalarını artırırken, Filistinliler kendilerini bir yol ayrımında buldular.

Dertlerini cepleri içindeki tutsaklar tarafından dile getirmeye devam edebilirler, onları hapsedenlerin kurallarına itaat ederek ve sonunda sürekli olarak zalimleşmelerini durduracak birilerinin insanlık duygularıyla müdahale etmesini umarak. Ya da kendi trajedilerinin bu sistemin iç mantığına uygun bir şekilde oynandığı zalim, insana aykırı bir sistemle uyum içinde hareket eden bir şekilde hareket etmeye başlayabilirler.

Dünya arenasında liderlik pozisyonlarını elinde bulunduran devletlere baktığımızda, Filistinlilerin kaderine karar verme yetkisine sahip olan bu devletler, İsrail dahil, düzenli devlet şiddeti yoluyla etki, güç ve güvenliği elde ettiler. Bu mevcut sistemde herhangi bir devlet veya aktör, sadece daha yüksek ideallerden bahsetmek suretiyle yeterli yetki ve güç kazanamaz. Aslında, yüksek idealler bu kötü dünya düzeninde, herhangi bir yetkiyi elde etmek ve sürdürmek için gereken vahşi şiddeti gizlemek amacıyla ilan edilir.

Bu nedenle, Filistin mücadelesi için organize şiddet eylemleriyle devletler tarafından baskılananların davranışını yansıtmak, mantıklı bir yol olarak ortaya çıktı.

Birçok kişi, sömürgeci tarafından gerçekleştirilen daha sistemli ve şimdiye kadar ulaşılamayan ve uzun vadeli devlet şiddetinden daha kötü olan şiddeti "terör" olarak etiketler, sanki bu şiddet, sömürgecininkinden daha kötüdür. Diğerleri bu eylem biçimini "irrasyonel" olarak adlandırır, çünkü sömürgeci, devletsiz, zayıflatılmış, nefessiz kalmış halklar gibi Filistinliler tarafından devletlerin kapasitesiyle eşleştirilemeyen güçlü devletlere karşı organize şiddet savaşı başlatmaya çok zayıftır.

Elbette, bu son nokta doğrudur, ancak bu, sömürgecilerin dikkatini çekmeyen bir gözlem değildir

M Muhannad Ayyash, Al Jazeera