Mavi Marmara davasında istinaf başvurusu reddedildi

Mavi Marmara davasının düşürülmesinin ardından, avukatlar tarafından üst mahkemeye yapılan istinaf başvurusu reddedildi.

Hukuk 19.11.2021, 10:50 19.11.2021, 10:53
Mavi Marmara davasında istinaf başvurusu reddedildi

Mavi Marmara davasının düşürülmesinin ardından, mağdur avukatlarının yapmış olduğu istinaf başvurusunun reddedildiği bildirildi.

Avukatlar tarafından yapılan açıklamaya göre, davanın düşürülmesi sonrası üst mahkemeye yapılan istinaf başvurusu reddedildi.

Avukatlardan Kaya Kartal, verilen kararı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Mavi Marmara dosyasına yönelik istinaf başvurumuz reddedilmiş. İstinaf Mahkemesi esaslı bir gerekçeli karar yazma zahmetine dahi girmeden birer paragraflık gerekçelerle red kararı vermiştir.

Mahkeme; eziyet, yaralama, haberleşmenin engellenmesi suçlarından zamanaşımı sebebiyle düşme kararı verirken; 10 sivilin katledilmesi, yağma ve diğer suçlar yönünden verilen düşme kararına yaptığımız istinaf başvurularını ise anlaşmayı gerekçe göstererek reddetmiştir.

Mavi Marmara davasının uyduruk ve gabin nitelikli bir anlaşma gerekçe gösterilerek kapatılmaya çalışılması utanç vericidir. Temyiz sürecinde bu utancın ve hukuksuzluğun giderileceğini umut ediyorum."

Karar dosyasında şunlar yer aldı:

“…..............Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Haberleşmenin Engellenmesi, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Eziyet, Yağma,  Mala Zarar Verme  suçlarına azmettirme suçlarından sanıklar  Amos Yadlin, Avishay Levi, Eliezer Alfred Marom ve Rau Aluf Gabiel Ashkenazi Haklarında    İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda verilen 09/12/2016 tarih  2012/264 Esas  ve 2016/298  Karar sayılı Düşme  kararına yönelik olarak bir kısım katılanlar ile  Katılanlar vekilleri tarafından istinaf yoluna başvurulmakla Dairemize gönderilen dava dosyası incelendi, gereği düşünüldü;

1-) Katılanlar İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği vekilleri ile İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı vekillerinin istinaf istemlerinin incelenmesinde;

Katılanlar İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği vekilleri ile İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı vekillerinin açılan kamu davasına katılma ve bu suçtan kurulan hükmü istinafa hak ve yetkisi bulunmadığından, kurulan hükme yönelik istinaf istemlerinin CMK'nın 279/1-b maddesi gereğince REDDİNE (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesi'ne itirazı kabil olmak üzere)

2-) Aşağıda sayılan suçlar nedeniyle verilen hükümlere yönelik istinaf istemlerinin incelenmesinde;

Sanıkların,

A) 114 Kez Basit Tıbbı Müdahale ile giderilemeyecek şekilde Kasten Yaralama suçuna azmettirme,

B) 61 Kez Basit Tıbbı Müdahale ile giderelebilecek şekilde Kasten Yaralama suçuna azmettirme,

C) 1 Kez Haberleşmenin Engellenmesi suçuna azmettirme,

D) 490 Kez Eziyet suçuna azmettirme,

suçlarından cezalandırılmaları için açılan 23/05/2012 tarihli Kamu Davası sonucunda yazılı şekilde CMK 223/8.madde ve fıkrası uyarınca Kamu Davasının Düşürülmesine karar verilmiş ise de, yukarıda sayılan suçlara ilişkin Dava Zamanaşımının TCK 66/1-e madde ve fıkrası uyarınca 8 yıl olduğu, sanıklar hakkında düzenlenen İddianame ile zamanaşımı kesintiye uğramış ise de, İddianamenin düzenlendiği 23/05/2012 tarihinden itibaren kesintisiz olarak 8 yıllık sürenin 23/05/2020 tarihinde dolduğu anlaşılmakla, sanıklar hakkında yukarıda anılan suçlar nedeniyle açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verilmesi gerektiği, ancak CMK 280/1-a ve 303/1-a maddeleri uyarınca bu hususlar duruşma yapılmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğundan;

Sanıklar hakkında kurulan Kamu Davasının Düşürülmesine ilişkin hükmün anılan suçlar yönünden kaldırılarak yerine ''Sanıkların üzerlerine atılı 114 Kez Basit Tıbbi Müdahale ile giderilemeyecek şekilde Kasten Yaralama suçuna azmettirme, 61 Kez Basit Tıbbi Müdahale ile giderelebilecek şekilde Kasten Yaralama suçuna azmettirme, 1 Kez Haberleşmenin Engellenmesi suçuna azmettirme,  490 Kez Eziyet suçuna azmettirme suçlarının zamanaşımına uğradığı anlaşılmakla sanıklar hakkında açılan kamu davasının TCK'nın 66/1-e maddesi ile CMK'nun 223/8 maddesi uyarınca Dava Zamanaşımı nedeniyle DÜŞÜRÜLMESİNE,"  ilişkin hüküm paragrafının eklenmesi suretiyle düzeltilen hükme yönelik, bir kısım katılan ve katılanlar vekillerinin istinaf sebepleri yerinde görülmemiş olmakla istinaf başvurusunun DÜZELTİLEREK ESASTAN REDDİNE,

3-) Diğer İstinaf istemlerinin incelenmesinde;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, T.B.M.M.'de 6743 sayılı yasa ile onaylanması uygun bulunan 28/06/2016 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti arasında tazminata ilişkin usul anlaşmasının 4.maddesinin 2.cümlesi ile "Her halükarda, bu anlaşma, İsrail 'in, İsrail adına hareket edenlerin ve İsrail vatandaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti veya Türk gerçek veya tüzel kişileri tarafından konvoy hadisesi ile ilgili olarak kendilerine yönelik doğrudan ya da dolayı olarak Türkiye'de yapılmış ve yapılacak her türlü hukuki ya da cezai talebe ilişkin her türlü sorumluluktan tamamen muaf tutulmalarını sağlayacaktır." hükmü dikkate alındığında kovuşturmaya engel şart getirildiği ve bu şartın gerçekleşmeyeceği anlaşıldığından  kamu davasının CMK 223/8 maddesi gereğince düşürülmesine hükmolunmuş, incelenen dosyaya göre kurulan hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan bir kısım katılanlar ile katılanlar vekillerinin sanıkların cezalandırılması gerektiğine ilişkin ve sair istinaf nedenleri yerinde görülmemiş olmakla  CMK'nun 280/1-a maddesi gereğince, İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

Kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak ya da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere TEMYİZ yolu açık olmak üzere 11/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Yorumlar (0)
17
hafif yağmur
Namaz Vakti 29 Kasım 2021
İmsak 06:30
Güneş 08:00
Öğle 12:57
İkindi 15:22
Akşam 17:44
Yatsı 19:09
Günün Karikatürü Tümü