Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

YABANCI DİL EĞİTİMİYLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞ BİRLİĞİNE ADIM ATIYORUZ

“Bu protokol Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm paydaşlarla bir arada birlikte hareket etmesinin ne kadar bereketli olduğunu göstermesi bakımından çok manidar. Bakın biz son zamanlarda aslında eğitimdeki paradigmayı değiştirmeye başladık.

İşte bugün yabancı dilde çok önemli bir müktesebatı olan ve Türkiye'yi sadece içeride bilgilendirme anlamında değil, dünyanın tüm noktalarında erişebildiği tüm noktalarda, tüm yabancı dillerle, Türkiye'nin mesajını dünyaya ileten, bu anlamda çok önemli bir görevi ifa eden TRT'mizle yabancı dil eğitimiyle ilgili çok önemli bir iş birliğine adım atıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak ağırlık verdiğimiz şey özellikle bu yeni dönemde dil eğitimi.

Hepinizin malumu olduğu üzere destek yetiştirme kurslarına Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde öğrencilerimize destek veriyoruz. İşte bu yabancı dille ilgili başlatmış olduğumuz bu seferberliği, yaz okulunu 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren destekleme yetiştirme kurslarıyla birlikte yeniden şekillendireceğiz. 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerine ilave olarak ilk kez İngilizce ve Arapçadan da destekleme yetiştirme kurslarını açacağız. Orada da yine TRT Genel Müdürlüğümüz iş birliği yaparak içerikleri oluşturacağız.

SADECE YABANCI DİL YOK, ÜÇ DİL VAR

Sadece yabancı dil yok. Üç dil var. Bir, ana dil Türkçe. Milli Eğitim Bakanlığı olarak ilk kez dört beceride Türkçe öğretimiyle ilgili çok önemli adımlar attık. Ve şu ana kadar Türkiye'de Türkçeyle ilgili sadece okuduğunu anlama eğitimi verilirken artık biz İngilizcede olduğu gibi okuma, yazma, konuşma ve dinleme melekelerini güçlendirecek şekilde ölçmeler yapmaya, ölçme yapınca eğitimi de buna göre dizayn etmeyle ilgili bir besleme mekanizmasını inşa ettik. Ben bu konuda çok büyük emek veren ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum.

Bu ilk kez oluyor. İkinci adımımız matematik. Matematik de bir dil aslında. İşte yıllardan beri eğitim sistemimizde bir şekilde problem olarak algılanan, aslında hiç problem olmayan, matematik eğitimini, matematik dil eğitimini, matematikle günlük yaşam arasında rasyonel ilişkiyi güçlendiren ve dünyayı çevresinde okuyan gençleri yetişeceğimiz ve burada en önemli enstrüman olarak matematiği kullanan nesilleri yetiştirmek için hepinizin malumu olduğu üzere matematik seferberliğini başlattık. Ve ilk kez bu sene yaz okullarında, matematikle ilgili, 4’üncü sınıflardan 12’nci sınıflara kadar yaz okulunu devreye soktuk. Buradaki amacımız artık klasik matematik öğretimi yaklaşımlarının ötesinde çocuklarımızın yaşamdaki matematik kodlarını okuyabilme, verileri okuyabilme, yorumlayabilme ve oradan geri besleme yaparak yaşamını tekrar şekillendirme melekelerini güçlendirmek.

İNGİLİZCEYİ İLK KEZ YENİ BİR YAKLAŞIMLA UYGULAYACAĞIZ

Yabancı dil eğitimi de yıllardan beri eğitim sistemimizde bizim bir şekilde aslında çok başarılı olduğumuz okullar olmasına rağmen yaygın bir şekilde tüm okullarımızda başarıyı yakalayamadığınız alanlardan bir tanesi.

Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dönem İngilizce eğitiminden başlayarak İngilizceyi ana odağımıza koyarak ve İngilizceyi bir grammer üretimin ötesine geçirerek onu günlük yaşam kodlarıyla, günlük yaşamımla kullanacak ve yaz okullarında bir ders anlatımı şeklinde değil, yeni metodolojileri, yeni yaklaşımları, eğitimin içerisine derece değişik şekilde yeni bir yaklaşımla ilk kez uygulayacağız. İşte burada istedik ki ülkemizin en güçlü, bu alanda müktesebatı olan çok değerli bir kurumuyla iş birliği yapalım.