Misyonunu “Kadının insanlık onurunu teslim etmek üzere savunuculuk yapan bir sivil toplum kuruluşudur.” şeklinde izah eden KADEM, kurulduğu günden beri, Müslüman kadınları İslâm’dan uzaklaştıran ve İslâmdışı görüşlere kanalize eden programlarıyla, Dinlerarası Diyalog faaliyetleriyle ve İstanbul Sözleşmesi’ne verdiği kayıtsız şartsız destekle bu topraklara ne kadar yabancı ve düşman olduğunu gösterdi.

Kökü Batı’da olan İstanbul Sözleşmesi’ne bir can simidi gibi sarılan ve bu sözleşmeyle aileyi tamamen ifsat etme görevini üstlenen KADEM, Müslümanları ifsad faaliyetlerinde, cemiyetimizin öz değerlerinin talan edilmesi projesinde âdeta bayraktarlık yaptı.

Tüm bunlar tüm Müslümanlar tarafından bilinirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KADEM’in bu toprakların anlam ve değer dünyasını koruduğunu iddia etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığın sosyal politikaları paralelinde projeler üreten ve uygulayan kurumlardan birinin Kadın ve Demokrasi Derneği olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"KADEM, bugüne kadar üstlendiği misyon gereği, bu toprakların anlam ve değer dünyasını koruyan, aynı zamanda kadınların insan haklarına ulaşmalarını destekleyen çalışmalara imza atıyor. Bunu en iyi bilenlerden biri de benim. Her ne kadar Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız kadar eski KADEM'li değilsem de (o benden eski üye onu söyleyeyim) bunu yakından bilen, takip eden arkadaşlarınızdan birisiyim. Bugün burada olmaktan mutluyum. Bugün kapanış programı gerçekleştirilen inovasyonda kadın çalışmasının da öncülüğünü yürüten KADEM, kadınların parlak başarılara erişmelerine de aracılık ediyor. Bu gibi projelerle kadınların inovatif fikirlerinin gerçekleşmesine imkân sunuluyor ve onların teknolojik alanda daha çok var olmaları sağlanıyor. Bunu hepimiz çok kıymetli ve önemli buluyoruz. İrili ufaklı inovatif birçok fikir, şüphesiz ki inovatif bir bakış açısının ve elbette en çok da ihtiyaçların gölgesinde şekilleniyor. Kadınlar, hayatı kolaylaştırmak için düşünüyor ve çabalıyor."

KADEM’in düşünce ve faaliyet bakımından bir değişikliğe gitmediği aşikâr iken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın “kadın hakları” söylemiyle erkek ile kadını ayrıştırarak aile müessesesini kökünden dinamitleyen KADEM’e olan desteği, bakanlığın yeni ismiyle de Müslüman Anadolu’nun menfaatine hareket etmeyeceğini gösterdi.

Baran Haber