Rami Kütüphanesi’nin açılışı münasebetiyle düzenlenen “Sultan Fatih’in Şahsî Kitaplığı” Yazma Eser Sergisi’nde, Fatih Sultan Mehmed Hân’ın şahsî kitaplığında yer alan yazma eserlerden Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren kütüphanelerde mahfuz 98 eserin nâdide nüshalarına yer verildi.

Genç yaşında muazzam fetihlere imza atarak cihan padişahı unvanını kazanan Sultan Fatih’i büyük fetihlere hazırlamış olan entelektüel birikimin aynası durumundaki Fatih Kitaplığı’nda yer alan ve felsefeden tıbba, İslâmî ilimlerden optik ve matematiğe, tasavvuftan tarih ve coğrafyaya, astronomiden metafiziğe geniş bir külliyat arasından seçilmiş toplam 98 nâdide yazma eser, sergi kataloğunda hem muhteva hem tezyînî sanat hususiyetleri bakımından Türkçe ve İngilizce olarak tanıtılıyor.

Her biri sahasında otorite olan kıymetli âlimlerin kaleminden çıkıp devrin mûteber hattat ve sanatkârlarının elinde işlenerek paha biçilmez nüshalar olarak günümüze ulaşan eserlerin tezyinatını gösterir çok sayıda görseli de içeren katalogda, eserlerin Sultan Fatih’e ithafen yazıldığını belirten ithaf cümleleri Latinize edilmiş, ayrıca günümüz Türkçesine çevrilen bu metinler İngilizce çevirileri ile birlikte verilmiştir. Fatih Kitaplığı’ndaki eserlerde tespit edilen mühürler de Latinize edilmiş metinleriyle birlikte katalogda okuyucunun istifadesine sunuluyor.

Yazma eser kültürümüze yapacağı katkının yanı sıra miras aldığımız kültürel kimliği ve bu mirası devraldığımız ecdadın hayatını idrak etmemize vesile olacak kıymetli veriler içeren “Sultan Fatih’in Şahsî Kitaplığı” Yazma Eser Sergisi Kataloğu’nda, seçkide yer alan eserlerin kapsamlı tanıtımı yapılmış, eserlerde yer alan mühürler ve Fatih Kitaplığı’nda yer aldığı tespit edilen 200’ü aşkın eserin güncel dizini sıralanarak kaynak bir eser olmak üzere okuyucuların istifadesine sunuluyor.

Feydu'l Bârî alâ Sahîhi'l Buhârî’nin 1. cildi çıktı Feydu'l Bârî alâ Sahîhi'l Buhârî’nin 1. cildi çıktı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından müellifliği yapılan esere BURADAN ulaşabilirsiniz.