3 yıldır pandemi nedeniyle ara verilen geleneksel Dünya Gıda Günü Etkinlikleri Elazığ'da düzenlendi. Etkinlikte TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik de bir konuşma yaptı.

Çevik, dünyada yaşanmakta olan; hızlı nüfus artışı, küresel iklim değişikliği, tarım alanlarının azalması, tarımsal ürün arzının düşmesi, çatışmalar ve yönetim krizleri, Vovid 19 pandemisi ve mali krizler neticesinde oluşan konular çok boyutlu müdahaleleri gerekli kılmaktadır dedi.

Çevik, 2020 Yılı Gıda Krizleri Küresel Raporu'na göre açlık sorunu yaşayan insanların sayısının 811 milyona yükseldiğini, bu sorunu yaşayanların sayısının pandemi ile yüzde 18 arttığının düşünüldüğü, Bulaşıcı hastalıklardan ölen insan sayısının 10 milyondan fazla, 5 yaş altında ölen çocuk sayısının 6 milyona yakın olduğu, içecek suya erişimi olmayan insan sayısının 800 milyona yaklaştığını, Günde açlıktan ölenlerin sayısının 94 olduğunu ancak bu yıl çölleşen toprak (hektar) miktarının ise 9 milyon hektardan fazla olduğunu belirtti.

Adil Paylaşım Yok

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, “Bugün için, dünyada gıda üretimi tüm dünyayı besleyecek düzeydedir. Ancak paylaşımda adalet yoktur, adil bir düzen yoktur. Gelişmiş Ülkelerin kendilerini korumaya almış olduklarını, hububat ihracatçısı ülkelerin korumacı yaklaşımla ihracat kısıtlamasına gittiğini parası olsa da fakir ülkelerin bu nedenle gıda alamadıklarını” dedi.