Tarihten Notlar programının 19. bölümünde, tarihçi-yazar İbrahim Tatlı, Nizam-ı Cedid ve Vaka-yı Hayriye hengamesinde Bektaşi Nakşibendi çatışmasını anlatıyor.