Seyda Şeyh Fadlî Ârıncî Hazretlerinin İslam ülkeleri liderlerine çağrısı:

"Siz kıyamet gününde Allah'e ne cevap vereceksiniz? Allah demedi mi kafirlerle savaşın diye? Ben Allah huzurunda sizin İmanınızdan davacıyım. Niye ses çıkarmıyorsunuz? Siz gidin yerinize Müslüman, imanlı biri gelsin. Siz dinsiz olmuşsunuz”...

Şeyh Seyda Fadli Arınci Hazretleri

Gavsı Kasrevi Şeyh Seyyid Abdulhakim El Hüseyin'in Halifelerinden Molla Ali Arınci Hz (ks) mahdumu, Şeyh Seyyid Muhammed Nurani Hz (ks) lerinin Halifesi Şeyh Seyda Fadli Arınci Hazretleridir. Mevla derecelerini yüceltsin, sayılarını artırsın!