Suriye’de ilmi faaliyetlerini yürüten Suudi Arabistanlı davetçi Şeyh Muslih Ulyani:

-Ey Hamas, neden Yahudilere karşı savaşarak onları Gazze’yi yok etmeye kışkırttın? Yahudilere boyun eğmeye devam etmeniz daha iyi değil miydi? Ve ırzlarını çiğnemesi daha iyi değil mi?  Bu sorular, Filistin’deki savaşın hakikatini anlamamış bazı Müslümanların sorularıdır.

-Müslümanların teslim olmasını, onlara hâkim olup aşağılanmayı istediğini bilmeyenlerdir.

-Köpekler Gazze üzerine üşüştüler! Amerika köpeği Biden, “Şayet dünyada İsrail olmasaydı biz İsrail’i kurardık” dedi. Ve onlara uçaklar dolusu yıkıcı bombalar gönderdi ve İsrail’e destek amaçlı 2000 asker göndermeye hazırlandı. İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Batı ülkeleri de askeri, siyasi, iktisadi ve basıl-yayın organları, çocukları ve yaralıları asla umursamadılar.

-Köpeklerini Tel Aviv’e getirip orada toplarken çocukları, kadınları ve yaralıları umursamadılar bile. Batı yönetimi savaşın hakikatini anladı ve yüzleşmeye hazırlandı. Peki bizim yönetimimiz, hakimlerimiz, komutanlarımız ve ordularımız bu yüzleşmede ne yaptı?

-Müslümanları Gazze’de, bundan önce de Suriye’de yardımsız bırakanlar kendi maslahatlarından başkasını düşünmezler.

-Filistin dışındaki tüm Müslümanların da ellerinden geldiği kadarıyla onlara yardım etmesi, onları desteklemesi vaciptir.