Zeynel Abidin Danalıoğlu

Tüm Makaleleri

Zeynel Abidin Danalıoğlu

Bazı karışıklıklar ve kafası karışıklar

Belli bir kesim tarafından sürekli hesaplaşma ve intikam çağrılarının yapıldığı bir zaman dilimini yaşıyoruz. Oysaki, asıl hesaplaşma; mevcut rejimle bu milletin henüz halledilememiş bir dâvâsı var ve...

Bazı karışıklıklar ve kafası karışıklar

Bu ülkede herkes seküler, laik, Allahsız, ahlâksız ve imânsız bir hayatı arzuluyor değil. En iyi hamlelerini on yıl önce üç beş ağacın arkasına sığınarak yaptılar.

Servet

Dinle beni Kenan, bana buranın haberini veren çok itimat ettiğim biri, bana burada bir servet yattığını söyledi.

Gün ortasında kâbus

Çok uzun süre bir yerde kapalı kalıp çok fazla insanla temas etmediğinizde dikkatinizi belli şeylere teksif etmek zorunda kalabiliyorsunuz.