Bahreyn, siyasî çatışmalar ve şiddet ile gündeme gelen, nüfusunun büyük çoğunluğu Şii olmasına mukabil el-Halife ailesi tarafından yönetilen bir ülke. Bu aile siyasî duruşu ve hainliği ile Suud ailesine benzemektedir. 1800’lerde İranlıların elinde olan Bahreyn daha sonra İngiliz hâkimiyetine girmiştir. Ülkede bir çok İngiliz üssü bulunmaktadır. Daha sonra yönetim el-Halife ailesine devredilmiştir. Şimdi ise Amerikan hâkimiyetinde bulunmaktadır. 

Bu hafta Filistin sorununun çözümü için Bahreyn’de bir zirve düzenlendi. Hıristiyan Donald Trump’ın Yahudi damadı kirli iş adamı, sözde Filistinliler ile Yahudileri barıştırmayı amaçlayan bu işe öncülük yapmakta. İki devletli bir çözümden bahsediliyor; ama esasında Filistin tamamen ortadan kaldırılacak. ABD’nin yeni sözde Filistin devletinin yeniden inşa edilmesi için 50 milyar dolar toplaması planlanıyor; elbette bu inşa Kudüs dışında Filistinliler için koloni kurmak şeklinde olacak. Gazze boşaltılacak, Mısır Filistinlilere toprak kiralayacak. Tarihî Suriye gibi parçalanmış bir yapı kurup Filistinlileri oraya yerleştirmek istiyorlar. Batı Şeria’nın 1967 anlaşmasında Filistin sınırları içinde kalmasına rağmen yapılan kaçak Yahudi yerleşimleri kalacak, hatta daha da genişletilecek. 

Arafat döneminde Filistin hükümetinin, Oslo’da iki devletli çözümün kabulüyle yaptığı büyük ve aptalca hata hadiseleri bu noktaya getirdi. Filistin’in mukaddes topraklarında İsrail’in ekonomik ve askeri üstünlüğü tanınmış oldu.

Filistin davası, Siyonistler tarafından 50 milyar dolar karşılığında bitirilmek isteniyor. Esasında Siyonistlere karşı çıkan Musevîler de var; fakat ABD ve İsrail çürümüş Siyonistler tarafından yönetiliyor. Müslüman ve Arap hainler de onlarla birlikte hareket ediyor. Geçmişte ise Türkiye, Siyonistlerin bölgedeki en büyük müttefikiydi; şimdi ise durum öyle değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi bağımsızlığına kavuşturmak için çaba sarf ediyor. Bu sebeple ortadan kaldırılmak isteniyor. Türkler büyük çoğunluğu vatansever insanlardır; Siyonist yahut Amerikan ajanı değillerdir. Türkiye, tüm inançlara saygı gösterilen millî bir program temelinde birliktelik içerisinde olmalıdır. Türkiye’nin bağımsızlığa kavuşması için herkesin emeğinin geçeceği bir yapı oluşturulmalı, tüm yabancı askerî üsler kapatılmalıdır. Buna NATO üsleri de dahil. 

Son süreçte, Erdoğan, Rusya’dan silah almaya çalışıyor ve ABD bunu engellemek istiyor. Türkiye’nin bu adımı bağımsızlık için önemli. Gülenistlerin yaptıkları sebebiyle Türkiye’de bir çok insan tutuklandı. Gülen, ABD tarafından himaye ve kontrol ediliyor. Buna rağmen Türkiye, ABD ile ilişkilerini devam ettirebiliyor. ABD’nin başında bugüne kadarki en iyi başkanı olmasına mukabil devlet siyonistler tarafından yönetiliyor. Türk toplumu ise anti-siyonist.

ABD tarafından toplanacak 50 milyar dolar ve dolayısıyla bu plân Filistin hükümeti tarafından reddedildi. 1992’ye kadar Filistinliler ortak-büyük operasyonlar yapabilme kabiliyetine sahipti; mücadele insanları yeraltına çekildikten ve en önemli isimler Siyonist düşmanlar tarafından öldürüldükten sonra bu kabiliyet kaybedildi. Sadece Filistin’de değil, bütün dünyada Müslümanlar emperyalist zulmü ve adaletsizliğiyle muhatap kaldı; bugün tüm Müslümanlar emperyalizme karşı birlikte mücadele etmek zorunda.

Bugün 29 Haziran 2019. 27 Haziran Çakal Carlos efsanesinin bir terörist olarak doğduğu tarihtir. 27 Haziran 1975’te, Paris’te iki Fransız polisiyle Filistinli bir hain, bir adam tarafından öldürüldü; bu adam o tarihten itibaren “Commandante Carlos” olarak bilinir oldu. Bu hadise benim değil, Carlos’un doğumudur. Carlos, Filistinliler ile birlikte kurtuluş için mücadele etti. Filistin’in düşmanlarına, Siyonistlere, Amerikancılara, ajanlara karşı... Bugün ise cezaevinde; hainler sebebiyle... Fransa’da birçok Amerikancı politikacı var. Ve Carlos, ABD ve Tel-Aviv’in isteğiyle Fransa’da cezaevinde tutuluyor ve burada ölmesi isteniyor. Buna rağmen Venezüella’ya döneceğim günü bekliyorum. Gerekli teşebbüslerde bulunuyoruz. Dışişleri bakanlığı ve Savunma bakanlığı ile kontak kurduk. Kolay olmadığını biliyorum. Türkiye’deki avukatlarımla irtibat kuruyorum, makalelerim yayınlanıyor; fakat bir takım sorunlarla karşılaşabiliyoruz, iletişim sebebiyle problemler çıkabiliyor. 

La ilahe illallah, Muhammedün resulullah!

Allahü Ekber!
 29.06.2019


Baran Dergisi 651. Sayı