Türkiye ile Amerika arasındaki dış politika krizi en üst perdeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşemedi. Erdoğan iki devlet arasındaki krizi de her fırsatta dile getirmeye devam ediyor. Tam da Moskova’da Putin ile görüşeceği günlerin öncesinde yaşanan bu gelişmelerle birlikte ABD ile arayı düzeltemeyen Türkiye’nin Rusya’ya tekrar yanaşmak zorunda kalacağı, Erdoğan’ın Putin’e her türlü tavizi verebileceği konuşuluyor.

İslâmî bir nizam tesis edilmeli

Türkiye’nin dış politikada kriz yaşadığı tek ülke ABD değil, Rusya ile de birçok cephede karşı karşıya… Hem Amerika’nın hem de Rusya’nın gerek Suriye’de gerek Doğu Akdeniz’de gerek Libya’da Türkiye’ye karşı takınmış oldukları tavır bu iki devletin de Türkiye’ye cephe aldığını gösterirken muhtemel çatışmayı da kaçınılmaz kılıyor. Türkiye ise bu beklenen sona hazır olmak adına zaman kazanmaya çalışarak ABD ile Rusya arasında denge tutturmak için çaba sarf ediyor; fakat Soğuk Savaş reflekslerini andıran bu politika sürdürülebilir değil. Çünkü en kestirmesinden söylersek, Soğuk Savaş döneminde değiliz. O döneme nazaran Türkiye’nin güçlendiği kadar ABD ve Rusya da güç kaybetmiş olsa da, hâlâ bu güçlere doğrudan toslayacak bir kudrete sahip olmayan Türkiye, bu iki devletin Türkiye’yi parçalamak noktasında zaman zaman kendini açık eden örtülü bir mutabakatıyla karşı karşıya.

Türkiye üzerindeki nihai hedefin memleketi Türkler ve Kürtler arasında parçalamak ve bu suretle iki iddiasız devlet ortaya çıkarmak olduğu, böylelikle en azından 50 sene daha Türkiye’nin ayağa kalkamamasını garanti altına almaya çalıştıkları ortada. “Peki bu arzularının sebebi nedir?” şeklinde sorulacak sorunun cevabı ise açık ve net bir şekilde “Türkiye’nin tarihî misyonudur.” olur.

ABD’nin, Rusya’nın, AB’nin ve hatta diğer birçok devletin korkusu Türkiye’nin tam mânâsıyla İslâm olması, İslâmî bir nizam tesis ederek tüm Müslümanları etrafında toplayıp tarihî misyonunu üstlenmesidir.

Bugün ABD ve Rusya’nın önemli güçler olarak öne çıktığı dünya düzeni iflasın eşiğine gelmiş, düzenin üzerinde yükseldiği müessesler temellerinden çatırdıyor, halkların bu müesseselere güveni tamamen ortadan kalkmış ve tüm dünyada krizler-protestolar yaşanıyorken Türkiye’nin üzerine düşen tarihî misyonunu üstlenmek üzere adımlar atmasıdır. Tam mânâsıyla İslam olarak içeride gücünü tahkim etmek, dışarıda ise yeni siyasî, iktisadî ve askerî bloklar oluşturarak yeni kurulacak dünya düzeninin üzerinde yükseleceği müesseseleri inşa etmektir.