Cevat Akşit sosyal medyada dolaşan bir videosunda M. Kemal'e şöyle methiyeler düzdü: 

"Evet islamda kabir yapmak yok. Sadece büyük zâtlar için, gelecek nesillere örnek olur diye, zararı yok.. Onun için Mustafa Kemal paşaya Anıtkabir yapılmış. Minnet borcumuz var. Gavura boyun eğmek dinen zillettir, haramdır müslümana zillet. Çok büyük adamlara gelecek nesillere örnek olsun, hatırlasın diye Mustafa Kemal’den bahsettim. Zillete düşmüşüz. Gavura esir olmuşuz. Dinsiz var atatürkün etrafında. İlericisini gericisini buluşturmuş. yumruk yapmış milleti. Vurmuş ve denize dökmüş Yunan’ı. Bu akıl onun. Minnet borcumuz olduğu için ona yaptık. Böyle olalım diye. Evet, Mevlana’yı da anıyoruz örnek diye. Evet efendim, biz büyük adamları böyle anarız. Örnek oldukları için, gelecek nesilleri uyarsınlar diye."

Akşit başka bir videoda ise, “Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal Paşa laikliği getirmiş ama ananeyi (geleceği)bozmamış. Bir devlet adamı olarak bizi biz yapan esasları değiştirmemiş.” diyor.

Biz Cevat Akşit’e Abdülhakîm Arvasi’nin sözüyle cevap verelim:

“Hiçbir amelime güvenmiyorum. Lakin Allah'ın düşmanlarına düşmanlığım var."