Tefsirin tanıtım programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bu eseri ayrıcalıklı kılan en önemli özellik bir konuyla ilgili bütün ayetlerin bir araya getirilerek, Kur’an bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla yorumlanmış olması” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2015 yılında çalışmalarına başlanan ‘Hayat Rehberi Kur’an-Konulu Tefsir’ eser tamamlandı. Farklı sûrelerde dağıtılmış olan bir konuya dair ayetleri topluca açıklamaya çalışma gayesiyle hazırlanan tefsirin tanıtımı için Ankara’da bir tanıtım programı düzenlendi.

Kur’an’ı Anlamak Kulluk Vazifemiz

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in evrensel ve bütün insanlığa hitap ettiğini belirterek, “Kur’an-ı Kerim’in kıyamete kadar varlığını devam ettirecek olması aynı zamanda onu anlama çabasının da her daim dinamik kalmasını gerektirmektedir. Bu yüzden müminler onun evrensel mesajını en ideal ve en doğru şekilde anlaşılmasını bir iman ve kulluk sorumluluğu olarak telakki etmişler ve sürekli, ‘daha ne gibi hikmetler bulabiliriz’ diye anlama çabası içerisine girmişlerdir. Bu sorumluluğun bilinciyle Asrı Saadet’ten bu yana Müslümanlar Kur’an’ın mana derinliklerini keşfetmeye ve onu doğru bir şekilde anlamaya çalışmışlardır. Bu anlama çalışması, kıyamete kadar da devam edecektir. Bu Kur’an’ın mucizesidir. Çünkü kıyamete kadar gelen tüm insanlara hitap eden bir kitaptır” dedi.

Yeni Çalışmalara İhtiyaç Var

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan tefsirlerin Kur’an-ı Kerim ile ilgili olarak en fazla müracaat edilen ilmi kaynak konumunda olmasının mutluluk vesilesi olduğunu kaydeden Erbaş, “Ancak büyük bir hızla değişen ve gittikçe karmaşık bir hal alan günümüz dünyasında insanları son ilahi hitapla daha etkin ve daha doğru bir şekilde buluşturmak için yeni ilmi çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Kur’an perspektifinden bakarak, vahyin bütünlüğü içinde hayatın farklı alanlarına dair bir söylem geliştirmek, çağımızın gerektirdiği bir sorumluluk olarak ortadadır” dedi.

Pratikte fayda sağlayacak

Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in mesajının ve hayat veren ilkelerinin; farklı bir yöntem, sade bir üslup, güncel bir lisan ve yeni bir yaklaşımla yorumlandığı ‘Hayat Rehberi Kur’an Konulu Tefsir’ isimli çalışmayı milletle buluşturmanın heyecan ve sevincini yaşadıklarını belirterek, “Bu eser Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajını çağımızın idrakine sunma gayretinin bir ürünüdür. Bu eseri ayrıcalıklı kılan en önemli özellik bir konuyla ilgili bütün ayetlerin bir araya getirilerek, Kur’an bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla yorumlanmış olmasıdır. Kur’an’ın farklı surelerindeki konu bakımından birbiriyle ilişkili olan ayetlerin belli bir disiplin içerisinde ele alınıp yorumlanması pratikte büyük faydalar sağlayacak bir çalışma olarak görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Bir hayat rehberi

Kur’an-ı Kerim, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kandil olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, “İnsana kendini, Rabbini ve evreni tanıtarak asil, onurlu ve tertemiz bir hayatın sınırlarını göstermektedir. Kur’an-ı Kerim, Hakk ile batılı, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini, faydalı ile zararlıyı birbirinden ayıran bir hayat rehberidir” ifadelerini kullandı.