Çare hem maddi hem manevi pislikleri izale etmek için maddi ve manevi sifonları çekerek büyük bir temizliğe girişmek.

Öncelikle yazımın girişinde tüm okurlardan yüzümün kızarıklığı ile beraber özür diliyorum.

Meseleler adileştiği mikyasta onların tezahürlerini de göstermek bir o kadar utanılası bir hal alıyor.

Milli eğitim hakkında yazmaya karar verdiğim bu hafta içinde birçok defa iğrene, tiksine şahit olduğum hela manzarasına tekrar maruz kaldım.

Ve eğitimimizin geldiği hali bundan daha bariz ve bundan daha korkunç tasvir edemeyeceğim kanısına vardım.

Günümüzde korkunç denecek derecede feci olan hadiseleri aynı korkunçlukta izah etme zarureti var.

Aksi takdirde meselenin geldiği o pespaye nokta görülemiyor.

Zira cemiyet ve idaremiz bilmem kaç senedir kör.

Bize de ancak göze sokarcasına halimizi göstermek kalıyor.

Öyleyse görmesi gereken gözlere parmağımızı çalalım.

Bir yere oturmaya gidiyorsunuz bir kafe yahut bir restoran vs. ihtiyacınızı görmek için helaya giriyorsunuz ve o helalarda temizlik nedir bilmeyen insanların iğrenç artıklarına gözleriniz temas etmek zorunda kalıyor.

"İnsanın en iptidai temelde bilmesi gereken kişisel temizlik bu toplumda unutulmuş" demekten kendinizi alamazsınız artık.

Yaprakla gezen yamyamlar artık aşağılanamaz zira onlar dahi belli bir temizlik anlayışına maliktirler.

Ya biz?

Halbuki en temel eğitim olan hela adabı en küçük yaşlardan itibaren anne-babanın verdiği eğitim ile başlar.

Fakat çocuklarını yetiştirmeye memur olan anne-babayı şimdilerde arayın ki evde bulasınız.

Çocuklarını eğitmekle meşgul olamayacak kadar ehemmiyetli(!) işleri vardır onların.

Sorarım size yamyamların dahi ailesine, halkına öğrettiği temizlikten Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi koca koca müesseseleri olan bir ülke nasıl mahrum olabilir?

Millisini geçtik nerede en iptidai eğitim, nerede aile?

En iptidai eğitimden mahrum bir halk zümresinde nasıl eğitimin varlığından söz edilebilir ki?

Ya bir de koca Eğitim Bakanlığımızın başındaki Milli kelimesi, o sanki her şeyin başına konulması gereken küçük bir kelimeden ibaret.

Milli kelimesinin artık ne adi yerlere kadar hem de bir iftihar vesilesi halinde kullanıldığını duymuşsanız hali görürsünüz.

İşte hela da dahi görülemeyen eğitimimiz, işte milli eğitimimiz, iste milli aile yapımız!

Peki çare?

Çare hem maddi hem manevi pislikleri izale etmek için maddi ve manevi sifonları çekerek büyük bir temizliğe girişmek.

Vicdanı olan herkese sesleniyorum, özellikle bu işte yükümlü olanlara:

Sifonları çekin ve ülkeyi maddi-manevi pisliklerden temizleyin.