Hocada; bilgi ve belge var, diyalektik ve eser yok. "Müslümanım" diyende; yobazlık ve hödüklük var, aşk ve vecd yok.

Devlette; güç var, teshir yok.

Mecliste; tartışma var, fikir yok.

Millette; buhran var, arayış yok.

Ekonomide; yabancı sermayeye iştiyak, ihtikarcı patronlara iltimas var, çareyi öz bünyesinden başka hiç bir yerde görmeyecek millilik hamlesine iştiyak, üreten millete iltimas yok.

Köylüde; toprak ve hayvan var, ekmeye derman, yetiştirmeye mecal yok.

Ögrencide; imkan var, irfan ve ahlak yok.

Hocada; bilgi ve belge var, diyalektik ve eser yok.

"Müslümanım" diyende; yobazlık ve hödüklük var, aşk ve vecd yok.

Kadında; kabalık ve teşhir sevdası var, incelik ve estetik idraki yok.

Erkekte; şehvet ve gazap var, ar ve yiğitlik yok.

Cinsiyet mevzunda; başıboşluk ve ruhi kriz var, ölçü ve fıtrat yok.

Ailede; birbirinden nefret ve ayrılık var, muhabbet ve kenetlenme yok.

Cemiyette; ayrılık ve düzensizlik var, bir fikir etrafında kenetleniş ve o fikrin intizamı yok.

Milletvekilinde; caka ve çalım var, kafa ve ağırlık yok.

Medyada; yalan ve şaklabanlık var, doğruluk ve haysiyet yok.

Daha bilmem kimde, nerde ve nerelerde menfi namına ne ararsan var da, müsbet namına yokları saymaya takatimiz yok!

Tek cümle ile; orda, burda, şurda madde ve kemmiyet var, ruh ve keyfiyet yok.