Abdulkerim Kiracı Takip et

Abdulkerim Kiracı

Bütün Yazıları

Abdulkerim Kiracı

Portre: Kutbünnâyî Osman Dede

18. asrın en önemli mûsikîşinaslarından ve neyzenlerinden olan Kutbünnâyî Osman Dede, İstanbul Vefa'da doğmuştur. Doğum tarihi kesin olmamakla beraber 1642-1647 yılları arası olduğu, bazı kaynaklarda 1652 olduğu tahmin edilmektedir....
16 Eylül 2021

Portre: Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi

İbn Haldun'un Mukaddime'sini Türkçe'ye ilk defa çevirmeye başlaması ile şöhret bulmuş Osmanlı şeyhülislamı Mehmed Sâhib Efendi, 1085/1674 yılının başlarında İstanbul'da doğmuş, 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i...
09 Eylül 2021

Portre: Hacı Paşa

Anadolu'nun İbn Sînâ'sı diye de anılan ve asıl adı Celâleddin Hızır olan Hacı Paşa'nın 740'tan (1339) sonra bir tarihte doğduğu tahmin edilmektedir. Osmanlı'nın henüz Anadolu'da hakimiyetini tam sağlamadığı...
17 Ağustos 2021

Mustafa el-Muvakkit

Mustafa b. Ali el-Muvakkit, X/XVI. yüzyılın başlarında İstanbul'da doğdu. Mustafa b. Ali el-Muvakkit, Osmanlı Devleti'nin Kanunî Sultan Süleyman eliyle bir 'Dünya Devleti' haline geldiği dönemde yaşadı ve bu dönemin astronomiye...
12 Ağustos 2021

Bir hâdise: İbn Rüşd ile İbnü’l-Arabî’nin karşılaması

Tarih içerisinde yaşayan kişileri kıyaslayacak, onları bir diğer insanla karşılaşsa ne yapardı sorusunu soracak çokça malzeme vardır. Ancak bunların çok azı gerçekten vuku bulmuştur. Tarih içerisinde ehemmiyet arz eden, kendinden öncesini...
07 Ağustos 2021

Portre: Âşık Paşa

Asıl adı Ali olan Âşık Paşa, 1272 (H. 670) yılında Kırşehir yakınlarındaki Arapkir'de doğdu. Onun hayatı hakkındaki bilgiler sınırlı olmakla birlikte, daha çok Garib-nâme adlı eserine ve oğlu Elvan Çelebi'nin yazdığı Menâkıbu'l-Kudsiyye...
29 Temmuz 2021

Portre: Molla Fenârî

751 yılının Safer ayında (Nisan 1350) doğan Molla Fenari'nin asıl adı Şemseddin Muhammed b. Hamza'dır. Fenârî nisbesi hakkında kaynaklarda farklı görüşler bulunmaktadır. Bu nisbenin, Mâverâünnehir bölgesinde ya da Bursa civarında...
15 Temmuz 2021

Portre: Bâbertî

'Müteahhirîn düşünürlerin en bilgini”, 'muhakkiklerin sonuncusu” olarak adlandırılan ve İslamî ilimlerin birçok alanında eser veren Bâbertî, Anadolu beyliklerinin henüz var olduğu sıralarda 1310'da Bayburt'ta doğdu....
01 Temmuz 2021

Portre: Dâvûd-ı Kayserî

Osmanlı kuruluş devrinde yaşayan bir sûfî ve ilk başmüderris olan Dâvûd-ı Kayserî, aslen bugün İran sınırları içerisinde bulunan Sâveli bir aileye mensuptur. Moğol istilasından kaçan ailesinin Kayseri'ye gelmesi sonucu burada doğmuştur....
24 Haziran 2021

Gelenbevî İsmail Efendi

Osmanlı'nın 18. yüzyıl çok yönlü alimlerinden biri olan Gelenbevî, 1730 yılında Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe'de doğdu. Asıl adı İsmâil olup daha çok Gelenbevî olarak anılır. Babasını küçük yaşta...
18 Haziran 2021

Taha Abdurrahman’ın "Dinî Amel ve Aklın Yenilenmesi" kitabı üzerine

Son 200 yıldır Müslüman coğrafyada İslâm'ın nasıl anlaşılması gerektiği temel tartışma konularından biri olmuştur. Bir yandan sûfî hareketler ve farklı felsefî temayüller öte yandan ise modern selefîlik gibi güncel hareketler...
03 Haziran 2021

Portre: Matrakçı Nasuh

Matematikten geometriye, tarihten oyunlara kadar birçok şey ile alâkadar olan farklı bir Osmanlı âlimi Matrakçı Nasuh. Meşhur bir şahsiyet olmasına rağmen hayatı ile ilgili kesin bilgiler oldukça sınırlıdır. Hangi tarihte nerede doğduğu...
27 Mayıs 2021

Portre: Molla Hüsrev

Tam adı Mehmed b. Ferâmurz b. Hoca Ali olan Molla Hüsrev, Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli âlimlerindendir. Molla Hüsrev, medrese müfredatını şekillendiren isimlerden biridir. Kaynaklarda doğum yeri ile nispeti ilgili ihtilaflar bulunsa da...
23 Mayıs 2021

İbn Arabi Hazretleri: Ey Sultan Bilesin ki…

İslam'ın izzeti ve haysiyeti ilk günden bugüne Müslümanların en hassas noktalarından biri olagelmiştir. Bu nokta o kadar dikkat çekicidir ki Batılıların, Müslümanları dinlerini, diğerlerine nispetle üstte tuttukları için kibirli gördükleri...
21 Mayıs 2021

Portre: Taşköprizâde Ahmed Efendi

Osmanlı'nın çok yönlü âlim portresine sahip olan en önemli isimlerden biri Taşköprizâde Ahmed Efendi'dir. Çelebi misali mahir bir yazar olan Taşköprizâde, hayatıyla, eserleriyle ve etkisiyle yeni yeni tanınmaya başlanmıştır....
21 Mayıs 2021

Ramazan’da İstanbul’a Has Bir Gelenek: Mahya

Geçtiğimiz günlerde Ayasofya'da ilk defa mahya asılacağına dair bir haber çıktı. Habere göre: Ayasofya'nın ilk mahyasını mesleğin son ustası Kahraman Yıldız hazırlamakta. 1971 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü elektrik atölyesinde...
21 Mayıs 2021

Tercüme: Mevlâna’nın eserlerinde İslam’ın "eritilmesi"

Mevlâna Celaleddin Rûmi, üzerinde belki en çok tartışmanın olduğu sûfîlerden biridir. Bilhassa Batı popüler kültürü içerisinde oldukça tanınan Mevlâna, adeta bir kişisel gelişim uzmanı ve bir rûhi önder muamelesi görür. Ancak bu...
21 Mayıs 2021

Portre: Saçaklızâde Mehmed Efendi

İslam tarihi koca bir derya, bizler ise bu deryayı keşfetmeye çalışan ufak balıklarız. Son dönemlerde yapılan çalışmalar ile bu hâl iyice ortaya çıkmış oldu. Önceleri koca İslam tarihi, birkaç kişiden ibaret sanılıp, hakir görülürken...
21 Mayıs 2021

Muhyiddin-i Arabî Hazretlerine Göre Oruç

'Oruç gerçekte bir şey yapmak değil, yapmamaktır. Benzersizlik olumsuz bir niteliktir. Böylelikle Allah ile oruç arasındaki ilişkilenmiştir. Allah kendisi hakkında şöyle buyurur: 'O'nun benzeri bir şey yoktur”.(1) Allah kendisinin...
21 Mayıs 2021

Niçin Oruç Tutarız?

'Her şeyin kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur.”(1) İbadetlerimiz ile ilgili olarak 'neden bunu yapıyorum?” sorusu yükseldiğinde buna fıkhi cevaplar veririz. 'Namaz kılıyoruz çünkü Kuran'da böyle emredildi”,...
21 Mayıs 2021

“Nerede O Eski Ramazanlar?” Osmanlı’da Ramazan: Ramazâniyye, Iydiyye ve İlâhîler

‘Nerede o eski Ramazanlar?” sözü çok kullanılan ve artık hakikatini düşünmediğimiz bir ifade halini aldı. Peki, bilhassa yaşlıların geçmiş Ramazanları yâd etmek için kullandığı bu sözün bir gerçekliği olabilir mi? Bu duyguların...
21 Mayıs 2021
20
açık
Namaz Vakti 27 Eylül 2021
İmsak 05:25
Güneş 06:49
Öğle 13:00
İkindi 16:21
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Günün Karikatürü Tümü