1 Ağustos 1984 İBDA'nın son ve som haliyle ifadeye geçişi... Bu yıl 1 Ağustos, ramazanın 1. gününe denk geliyor...
İBDA'nın kurucusu Salih Mirzabeyoğlu, bu fikriyatı ve aksiyonu 1975 yılında Gölge Dergisi'yle ortaya koymaya başlamıştı. Gölge Dergisi, ilk ihtilalci ses. Dava hamurkârı Necip Fazıl'ın "neredesin?" haykırışına karşılık samimi ve fedakârane ve kendinden zuhuru olarak Salih Mirzabeyoğlu'nun meydan yerine çıkışı, Akabinde 1979 Akıncı Güç patlaması.
Gölge I. Dönemde fikir ihtiyacını hissettirmek için, ajite edici yayın ağırlıkta. Gölge II. Dönemde İBDA Fikriyâtının üzerinde yükseldiği "Bütün Fikrin Gerekliliği" eseri tefrika edilir.
Aksiyon cephesine öncelik verilmesinden bahsetmiştik. Fikri bile aksiyon içinden vermek ve böylece fikre ihtiyacı hissettirmek. Eylem için eylem çizgisi yanlış olduğu gibi, fikir için fikir çizgisi de yanlış. İBDA fikir ve aksiyon mihrakı "fikir için eylem" çizgisinin mükemmel örneği olmuştur.
Komünizme tepki olarak doğan ülkücü hareketin yedeğinden İslâmcı Hareketi kurtaran Kumandan Mirzabeyoğlu'dur. Çünkü Kumandan Mirzabeyoğlu 1970'li yıllarda ayrı bir teşkilata giderek, Akıncılar ismiyle zuhur ederek bunu yapmıştır ve hâlen de İBDA isminde Akıncı ismi mündemiçtir. Üstadın dediği gibi "eskimez, pörsümez, solmaz yeni" eskimeyen akıncı ismiyle yürütülmektedir; İBDA'nın cebheleşme modeliyle, kendinden zuhuruyla...
Müslümanlara rejim muhalifliğini ve rejimle kavgayı öğreten Kumandan Mirzabeyoğlu olmuştur. 1970'li yıllarda Necip Fazıl'ın muradı olan İslâm İnkılâbı için kadrosunu ve gençliğini yoğurmaya başlamış ve "İdeolocya ve İhtilal" adlı eserini ortaya koymuştur.
Üstad Necip Fazıl, Akıncı Güç Dergisi'ni bağrına basıyor "müjdelerin müjdesi" olarak tescil ediyor ve "ışık" yazısını onlara yazıyor ve "İdeolocya Örgüsü" kitabına ek olan "İslâmı Yenilemek" yazısını da Akıncı Güç kadrosuna ithaf ediyordu.
Raporlarda "Necip Fazıl ve Yeni Dostları" diye Salih Mirzabeyoğlu'nun yazmaya başlaması ve Üstadın Kumandanın diğer eserlerini takdimi ve ona "bütün hüviyetinde görüneceksin" demesi Büyük Doğu'nun düşük çocuklarına mukabil, Üstadın şahidi Salih Mirzabeyoğlu ondan aldığı mukaddes dava taşını gediğine koymak için tıpkı Üstadı gibi çileli yolu seçmiştir. İkbal yollarında sahte Büyük Doğuculardan farklı olarak.
BD-İBDA tarihi, İBDA Diyalektiği isimli eserde belirtildiği üzere, 1919 yılında Anadolu'daki mücadeleye Abdülhâkim Arvâsi hazretlerinin destek vermesi ile başlar. Üstad Necip Fazıl'ın 1943'lerde Büyük Doğu ile cemiyet meydanına atılışı ve 40 yıllık çilesi ve aradığı genci (Salih Mirzabeyoğlu) buluşu. Ve Salih Mirzabeyoğlu tarafından Necip Fazıl'ın tüm hüviyetinin tesbiti.
Ncip Fazıl davanın aşkını, vecdini, diyalektiğini, dost ve düşman kutublarını işaretlendirmiş, hedeflendirmiş, istikâmetlendirmiş olup, İslâmı hayata tatbik edebilmenin "Nasıl"ını çerçeveleştirmiştir; Salih Mirzabeyoğlu ise "Niçin" ini çerçeveleştirmiştir.
Türkiye ve dünya bugün ne durumda ve neye ihtiyaç var? Adaletsizliğin ve zulmün her yerde hâkim olduğu çağımızda müslümanlara, gerçek müslümanlara ihtiyaç var. Adalet ve bunun kılıcı gerek?
Norveç'te Batı insanının yaz kampını basıp 80 küsur insanı öldürmesi, Kürt ayrılıkçı hareketi ve Zeytinburnu'nda yaşanan hâdiseler; şike olayları, Kıbrısta hükümetin kumarhâne açması, Libya'da devam eden savaş, Mısırda isyan, Filistin ve Kudüs davası, Doğu Türkistan'da yapılan zulümler... Gündemde sıcaklığını koruyan hâdiselerden birkaçı...
Çağ bizi bekliyor. Müslüman çağından mes'uldür.
Kurtarıcı fikrin etrafında toplanmak ve sesimizi daha bir çıkarmak zorundayız. Sustukça sıranın bize geleceğini bilmeliyiz ve sıra bize gelmeden davranmalıyız. Boğazımıza kadar belâya batmışken kimse "belâ yoktur!" diyerek sorumluluktan kaçamaz.

Baran Dergisi 237. Sayı